Avestasamtalen 2019

Avestasamtalen arrangeras 2019 för sjunde året. De senare årens Avestasamtal har fokuserat på olika och för basindustrin viktiga temaområden. Dena gång kommer Avestasamtalen att summera vad som har skett.  

Avestasamtalen 2018 i Verket, Avesta: Ellinor Persson moderator tillsammans med Fredrik Torberger konsult- & framtidsstrateg Kairos Future. Foto: Avesta kommun.

Tid

19 december 2019, kl 9.15-16.00

Plats

  • Verket
  • Kanalvägen 1
  • Avesta

Programmet kommer att vara fyllt till brädden med aktuella och intressanta talare som behandlar för basindustrin viktiga temaområden utifrån olika vinklar.

Bland årets föreläsare:

  • Jessika Roswall (M), riksdagsledamot
  • Energiförsörjning - Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät
  • Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret
  • Maria Sunér-Fleming, VD Svemin
  • Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna

Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör Anders Friberg och Tillväxt Avesta hälsar er varmt välkomna till årets konferens!

Mer information och anmälan: www.avesta.se/avestasamtalen