Digitala Ståldagen 2020

Ståldagen är branschens stora, gemensamma visionsdag – den årliga mötesplatsen för dig som vill diskutera hur järn- och stålindustrin kan bidra till att lösa klimatfrågan, skapa framtidens jobb och innovationer i världsklass. I år ses vi digitalt!

Tid

Onsdagen den 2 december 2020

Plats

  • Digital konferens, anmälda deltagare kopplar upp sig via verktyget Zoom. Konferensen kommer även att live-sändas via Jernkontorets Youtube-kanal.

Kontaktperson

Boka in i 2 december i din kalender!

Läs mer: jernkontoret.se/staldagen