PiiA Summit 2021

PiiA Summit är PiiA:s (Process Industrial IT and Automation, en del av Sveriges strategiska innovationsprogram) årskonferens med syfte att lyfta de satsningar som sker inom PiiAs område; digitalisering av svensk processindustri.

Tid

22 september kl. 09.00-11.00

Plats

  • Digitalt

Kontaktperson

Den 22 september 2021 arrangeras PiiA Summit som en digital konferens. Under denna förmiddag kommer flera av de aktiva projekten som finansierats via PiiA presenteras. Presentationer, samtal och diskussioner kommer att handla om digitalisering, hållbarhet och industrins utveckling.

Anmälan sker här.