Vatten- och markkommittémöte

Medlemmar av Jernkontorets vatten- och markkommitté möts.

Tid

11-12 juni 2024 (från lunch till lunch)

Plats

  • Ännu ej beslutad

Kontaktperson