Stålindustrins forskarskola

Stålindustrins forskarskola utbildar doktorander i syfte att öka samarbete och kunskapsöverföring mellan högskola och näringsliv och att bidra till en ökad andel forskningsmeriterade medarbetare.

Doktorander från Stålindustrins forskarskola deltog vi konferensen "Fler idéer om metaller" 4-5 mars 2015.

Stålindustrins forskarskola utbildar 15 doktorer i nära anslutning till stålindustrin. Doktoranderna är lokaliserade i Högskolan Dalarnas lokaler i Borlänge och i Sandbacka Park i Sandviken. 

Syftet med forskarskolan är att öka samarbete och kunskapsöverföring mellan högskola och näringsliv och att bidra till en ökad andel forskningsmeriterade medarbetare i svenska företag. 

Arbetet initierades 2011 och kommer att pågå till 2018. Verksamheten bygger på tidigare goda erfarenheter av nära samarbete mellan akademi och regionala industriföretag.

Huvudman och sammanhållande i arbetet är Högskolan Dalarna.

Satsningen finansieras av Jernkontoret, Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Högskolan Dalarna, Sandvikens kommun samt samverkande företag.

Samarbeten har hittills etablerats med SSAB, Sandvik, Outokumpu, Böhler-Uddeholm, Åkers Sweden, Triple-Steelix och data M Scandinavia. Luleå Tekniska Universitet, Högskolan i Gävle samt KTH, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm är viktiga akademipartners.