Utlysning av exjobb

Jernkontorets teknikområde 41, Stålutveckling och applikationer, har ett examensarbete som söker intresserade studenter. Arbetet styrs av teknikområdet men kommer att genomföras i Avesta.

Examensarbete: Undersökning av kryp och relaxation vid rumstemperatur 

Arbetet innebär att utföra konstant last/töjning för fler stålsorter och materialtillstånd, men framförallt kommer försöksmatrisen att inkludera ett urval av verktygsstål, kullagerstål, slitstål, konstruktionsstål, sätthärdningsstål, induktionshärdningsstål, duplexa och austenitiska rostfria stål.

Examensarbetets omfattning

  • Praktiska kryp/relaxationsförsök under 20 timmar och i utvalda fall 100 timmar.
  • Analys av försöksresultat i Matlab, inkluderande passning mot utvald materialmodell.
  • I ett urval av fall undersöka materialen efter provning med EBSD för att se om det går att få information om den inelastiska deformationen med hjälp av lokal misorientering. Till exempel se inverkan av kristallografisk riktning och faser.
  • Rapport samt presentation av resultaten för Jernkontorets teknikområde 41, Stålutveckling och applikationer (TO 41)

Arbetet styrs av TO 41 på Jernkontoret med deltagande från Sveriges stålindustri. Arbetet kommer att genomföras i Avesta. Bostad kommer att ordnas vid behov.

Mer information om exjobbet (pdf)

Kontaktpersoner:

Johan Pilhagen
johan.pilhagen@outokumpu.com

Erik Schedin
erik.schedin@outokumpu.com