FB 23030, AOD-konvertrar

Ett forskningsblock (FB) inom Jernkontorets teknikområde 23, Ljusbågsugnar, skänkmetallurgi

Ordförande

Jyrki Pitkälä, Outokumpu Stainless AB, Avesta

Forskningschef

Robert Vikman, Jernkontoret

Forskningsblockets medlemsföretag

Outokumpu Stainless AB, Avesta
Outokumpu Stainless Oy, Torneå
Sandvik Heating Technology AB, Hallstahammar
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Uvån Hagfors Teknologi AB, Kista

Adjungerade institut och högskolor

Aalto-universitet, Helsingfors
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Swerim AB, Luleå 

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Forskningsblocket bevakar området AOD-konvertrar och dessas metallurgi för tillverkning av rostfria stål. De nordiska stålverken har pekat på behovet av ökad kunskap kring färskningsprocessen i AOD-konvertrar. Viktigt är att driva processen mot kortare och predikterbara behandlingstider för att klara en ökad andel av sekvensgjutning på stränggjutningsmaskinerna.

  • Processmodellering
  • Energibesparing
  • Konvertermetallugi