FB 23010, Ljusbågsugnsteknik

Ett forskningsblock (FB) inom Jernkontorets teknikområde 23, Ljusbågsugnar, skänkmetallurgi.

Ordförande

Gunnar Lindstrand, Outokumpu Stainless AB, Avesta

Forskningschef

Robert Vikman, Jernkontoret

Forskningsblockets medlemsföretag

ABB AB, Västerås
Carbomax AB, Västerås
Höganäs Sweden AB, Halmstad
Outokumpu Stainless Oy, Torneå
Ovako Bar AB, Smedjebacken
Ovako Sweden AB, Hofors
RHI Refractories Nord AB, Stocksund
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
Uddeholms AB, Hagfors

Adjungerade institut och högskolor

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Swerim AB, Luleå

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Forskningsblocket bevakar området skrot, skrothantering, ljusbågsugnen och dess metallurgi till och med tappning i skänk.

  • Skrothantering
  • Skrotråvaran och dess kvalitet
  • Ljusbågsugnen
  • Processtyrning
  • Energibesparing