Utgivna rapporter, TO 21

Utgivna rapporter från Jernkontorets teknikområde 21,  Malmbaserad metallurgi. Listan är sorterad med den senaste överst. 

Observera: TO-rapporter är endast tillgängliga för deltagande företag, medan D-rapporter är öppna för alla. 
D-rapporter kan beställas/laddas hem under "Publicerat".


Miljövinster genom optimerad koksgasrening
Ida Heintz, Dan Sandström, Tobias Forslund, Jonas Matti och Ann-Kristin Lidar
2018 (TO 21-213)

Förbättrad effektivitet vid svavelrening av råjärn – II
Mats Brämming
2018 (TO 21-212)

Smarec- Smart återvinning av restprodukter från malmbaserad ståltillverkning
2017 (TO 21-211)

Recycling of In-plant Residues to the Desulfurization Plant and LD Converter
Elsayed Mousa & Anton Andersson
2017 (TO 21-210)

Recycling of Upgraded Blast Furnace Sludge to the Blast Furnace – A Study in Lab and Pilot Plant Scale
Anton Andersson, Amanda Gullberg & Adeline Morcel
2017 (TO 21-209)

Recycling of BF-sludge via cold-bonded briquettes in Blast furnace
Amanda Gullberg & Anita Wedholm
2017 (TO 21-208)

Upgrading of Blast Furnace Sludge
Anton Andersson, Adeline Morcel & Anita Wedholm
2017 (TO 21-207)

Energy and material efficiency potential for different recycling routes
Amanda Gullberg & Erik Sandberg
2017 (TO 21-206)

Råjärnsförlusterna vid svavelrening av råjärn med tillsats av nefelinsyenit vid SSAB EMEA, Oxelösund
Marianne Magnelöv & Johan Björkvall
2013 (TO 21-205)

SEM undersökning av slaggprover från svavelreningen SSAB EMEA, Oxelösund
Marianne Magnelöv, Johan Björkvall & Jimmy Gran
2013 (TO 21-204)

On line styrning av temperatur och kolfärskning i konverterprocesser On line control of temperature and decarburisation in converter processes. Slutrapport
Johan Eriksson, Zhili Song, Mikael Ersson & Dan Sandström
2013 (TO 21-203)

SEM undersökning av slaggprover från svavelreningen SSAB EMEA, Luleå
Marianne Magnelöv, Johan Björkvall & Jimmy Gran
2013 (TO 21-202)

Sammanställning försök SSAB Emea, Luleå, maj 2012
Marianne Magnelöv & Johan Björkvall
2012 (TO-21-201, MEF12062)

Stoftbildning och materialuppträdande i masugn PO 3 & 4
Maria Lundgren & Ulrika Leimalm
2010 (TO 21-200)

Undersökning av eventuell processinverkan av dammbekämpningsmedel på masugnspellets EBF K22
Gunilla Hyllander
2010 (TO 21-199)

Stoft från produktionsmasugn M2 Oxelösund
Maria Lundgren & Ulrika Leimalm
2010 (TO 21-198)

Stoft från produktionsmasugnen M3 Luleå
Maria Lundgren & Ulrika Leimalm
2010 (TO 21-197)

Karaktärisering av texturer i MPBO
Ulrika Leimalm
2010 (TO 21-196)

En experimentell och numerisk studie av temperaturbeteendet i masugnens nedre del
Maria Swartling, Anders Tilliander & Per Jönsson
2010 (TO 21-195)

"Materialflöde i masugnsschakt och ställ". Beskickningsmätning på Masugn 2 hos SSAB EMEA Oxelösund
Donald Malmberg, Mats Göransson & Bo Sundelin
2010 (TO 21-194, MEF10071)

Minsta möjliga koksförbrukning i masugn. Delprojekt 1 - Förbättrad injektion
Lena Sundqvist Ökvist
2010 (TO 21-193)

Modellering och verifierande provtagning i LKAB:s experimentmasugn
Lena Sundqvist Ökvist, Magnus Lundqvist & Maria Lundgren
2010 (TO 21-192)

Racewaydjupsmätning och inverkan av driftsätt på racewaydjup. Försök vid industriella masugnar hos SSAB i Luleå och Oxelösund
Donald Malmberg & Lena Sundqvist-Ökvist
2010 (TO 21-191)

Tornadoapplikationstester med gasreningsslam från masugnsprocessen
Janne Tikka
2010 (TO 21-190, MEF09001)

Minsta möjliga koksförbrukning i masugnen. Teknisk slutrapport
Anna Dahlstedt et al.
2010 (TO 21-189)

Försök med tillsats av skänkslagg till LD-konvertern under driftsliknande förhållanden
Anders Dahlin, Anders Tilliander & Johan Eriksson
2010 (TO 21-188)

Snabbare slaggbildning md skänkslagg som slaggbildare
Marianne Magnelöv, Anders Dahlin & Johan Eriksson
2010 (TO 21-187, MEF10031)

Undersökning av råjärnsförlusterna vid svavelreningen i Oxelösund
Marianne Magnelöv
2010 (TO 21-186, TM10031)

Undersökning vid svavelrening med multiinjektion
Marianne Magnelöv & Johan Eriksson
2010 (TO 21-185, MEF10063)

Sammanställning av SEM-undersökning, kampanj 3 med tillsats av nefelinsyenit
Marianne Magnelöv, Johan Eriksson & Johan Björkvall
2010 (TO 21-184, TM10029)

Sammanställning av försök vid svavelrening - kampanj 2
Marianne Magnelöv & Jonas Eriksson
2010 (TO 21-183)

Undersökning av järnförluster vid injektion av kalciumkarbid
Johan Eriksson & Marianne Magnelöv
2010 (TO 21-182, MEF10061)

Litteraturstudie över tillsatser för slaggmodifiering vid svavelrening av råjärn
Eva Eriksson
2010 (TO 21-181, MEF08039)

Försök med tillsats av nefelinsyenit till kalciumkarbid vid svavelrening av råjärn. Kampanj 3A och 3B
Johan Eriksson & Marianne Magnelöv
2010 (TO 21-179, MEF10038)

Järnförluster vid svavelrening av råjärn. Inverkan av titan
Marianne Magnelöv & Johan Eriksson
2010 (TO 21-178, MEF08063)

Gasgenerering. Multivariat dataanalysstudie
Marianne Magnelöv & Johan Eriksson
2009 (TO 21-177, MEF08035)

Minsta möjliga koksförbrukning i masugnen. Delprojekt 1 - Förbättrad injektion Tornado-applikationstester med metallurgiska restprodukter
Janne Tikka
2008 (TO 21-176, MEF08028)

Desulphurisation praxis of hot metal and increased off gas recovery from the LD-converter. A literature survey
Marianne Magnelöv & Mattias Warne
2007 (TO 21-175, MEF07047)

Studies on decarburisation and desiliconisation of levitated Fe-C-Si alloy droplets
D. Widlund, D.S. Sarma & P.G. Jönsson
2006 (TO 21-174)

Automatisering av LD-processen - Sammanfattande slutrapport
Anders Tilliander
2006 (TO 21-173)

Coupled thermodynamic and kinetic modelling of a top-blown bath
M. Ersson, A. Tilliander & P. Jönsson
2006 (TO 21-172)

Automatisering av LD-processen - Slutrapport
D. Malmberg, M. Magnelöv & J. Eriksson
2006 (TO 21-171, MEF05082)

Prediktionsmodell för kiselhalt i råjärn
Erik Sandberg
2006 (TO 21-170, MEF06006)

Förbättrad hållfasthet hos koks vid höga temperaturer
Jan-Olov Wikström
2006 (TO 21-169, MEF05084)

Påverkan av struktur och sammansättning på sönderfall och reaktivitet hos koks
Maria Lundgren
2006 (TO 21-168)

Effekter av pelletstyp, koltyp, kolmängd och metod för tillförsel av syre/luft på processförhållanden, reduktionsmedelsförbrukning, stoftgenerering utfört i LKABs experimentmasugn
Lena Sundqvist Ökvist
2006 (TO 21-167)

Closed loop styrning av masugnsprocessen
Lena Sundqvist Ökvist
2006 (TO 21-166)

Pellettexturer, gas- och temperaturprofiler vid övre och nedre schaktsond under Closed loop kampanj i LKABs experimentmasugn
Ulrika Leimalm
2006 (TO 21-165)

Pellet properties and some correlations to blast furnace operation parameters
Ulrika Leimalm
2006 (TO 21-164)

Dynamiska fenomen vid blåsning av LD-processen
Alexander Medvedev
2006 (TO 21-163)

Slutrapport för KTHs del inom projektet Automatisering av LD-processen
A. Nordquist et al.
2006 (TO 21-162)

Studie av kalkinlösning i LD-slagger
Johan Wennerberg
2006 (TO 21-161)

A study of decarburization in bulk, hot-spot region and droplets during top lance blowing
A. Nordquist, A. Tilliander & P. Jönsson
2006 (TO 21-160)

Characterization of metal droplets sampled during top lance blowing
A. Nordqvist et al.
2006 (TO 21-159)

The effect of nozzle diameter, lance height and flow rate on penetration depth in a top-blown water model
A. Nordqvist et al.
2006 (TO 21-158)

A physical model study of swirl phenomena in a top-blown bath
A. Nordqvist et al.
2006 (TO 21-157)

Kampanj med lågflyktigt kol (LV-kol)
Björn Jansson & Lena Sundqvist-Ökvist
2005 (TO 21-156)

Measurement of the lance height at BOF converter
Tommi Niemi
2005 (TO 21-155, MEF03003)

Provtagningskampanj med processutvärdering
Lena Sundqvist Ökvist
2005 (TO 21-154)

Kolförbränning
Lena Sundqvist Ökvist
2005 (TO 21-153)

Work shop "Science and technology of innovative ironmaking for aming at energy half consumption", Tokyo 27-28 November 2004
2005 (TO 21-152)

Comparison of calculated equilibrium and operation data for the blast furnace with focus on silicon
J. Gustavsson, A.M.T Andersson & P.G. Jönsson
2005 (TO 21-151)

A thermodynamic study of silicon containing gas in a blast furnace
J. Gustavsson, A.M.T Andersson & P.G. Jönsson
2005 (TO 21-150)

Characteristics of metal droplets in slag tapped from the blast furnace
J. Gustavsson et al.
2005 (TO 21-149)

Karakterisering av koks från raceway och masugnens döde man
Maria Lundgren
2005 (TO 21-148)

Operational practice at BF NO. 3 in Luleå with focus on material distribution
2005 (TO 21-147)

Characterisation of raceway and deadman of BF No. 3 in Luleå
2005 (TO 21-146)

Closed loop styrning av masugn.Statistisk analys av processdata från EBF-kampanj
Erik Sandberg
2005 (TO 21-145, MEF05071)

Characterisation of coke
Patrik Fredriksson
2005 (TO 21-144)

Driftförsök med inblandning av extern koks vid SSABs masugn 3 i Luleå
Jan-Olov Wikström & Lena Sundqvist
2005 (TO 21-143, MEF04095)

The effects of decarburisation, inclination angle and wear of the nozzle in the LD-process
Marianne Magnelöv & Liping Gu
2005 (TO 21-142, MEF05011)

Praktikantprojekt - utvärdering av beskickningsändringar vid masugn 3 : rapport
Samuel Jonsson
2004 (TO 21-141)

Mathematical modelling of oxygen jetting in a LD process : report
Marianne Magnelöv
2003 (TO 21-140)

Occurring phenomena during blowig in the LD converter : report
Marianne Magnelöv
2003 (TO 21-139)

Konverter- och elugnsmetallurgikurs, 26-27 november 2002 i Pohto, Uleåborg : reserapport
Tommi Niemi
2003 (TO 21-138)

Phenomena in the shaft of the blast furnace : final report
Satu Huttunen et al.
2002 (TO 21-137)

Masugnsdrift med höga injektionsmängder : slutrapport
Peter Sikström, Mats Brämming
2002 (TO 21-136)

Styrning av slaggbildningsförloppet i masugn genom optimering av energiförbrukning och produktivitet : slutrapport
Joel Gustavsson, Margareta Andersson, Pär Jönsson
2002 (TO 21-135)

Chracteristics of slag formation of LKAB pellets and injection of fluxes into the blast furnace : final report
Lena Sundqvist, Guangqing Zuo
2002 (TO 21-134)

Injektion av LD-slagg i masugn : slutrapport
Peter Sikström et al.
2001 (TO 21-133)

Förstudie avseende nyttjande av pilotmasugn för de nordiska masugnsverken : slutrapport
Jan-Olov Wikström
2001 (TO 21-132)

Mathematical model of simulate the raceway behaviours in the blast furnace : report
Dong Yuan Sheng, Jan-Olov Wikström
2001 (TO 21-131)

From level control in a water model of the LD-converter process. Report
Wolfgang Birk et al.
2001 (TO 21-130)

Physical modelling and control of dynamic foaming in an LD-converter process. Report
Wolfgang Birk et al.
2001 (TO 21-129)

Optimering av slaggbildningsförloppet i masugn. Slutrapport
Peter Sikström
2001 (TO 21-128)

Detektion utav form- och positionsförändringar i raceway i pilotmasugn med mikrovågsteknik. Slutrapport
Donald Malmberg, Lars Bååth
2001 (TO 21-126)

Konverterstyrning. Rapport
Pär Hahlin, Tommi Niemi
2001 (TO 21-125)

Test och analys av koksprov som utbytts mellan de nordiska stålverken : rapport
Henrik Saxén
2001 (TO 21-124)

Kokskvalitet. Slutrapport
Henrik Saxén
2000 (TO 21-123)

Injektion av hyttsot och andra restmaterial i masugn - besök voest alpine linz - maj 2000. Rapport
Jan-Olov Wikström
2000 (TO 21-122)

Injection of slag forming materials into pilot plant blast furnace - test campaign no 1
Peter Sikström
1999 (TO 21-120; MEF99058)

Masugnsstället
Jan-Olov Wikström
1999 (TO 21-119; MEF98079)

Injektion i masugn - rundresa i Japan, augusti 1998
Peter Sikström
1998 (TO 21-118; MEF98083)

Injektion i masugn - karakterisering av malnings- och transportegenskaper för slaggbildare och kol
Jovanna Norberg
1998 (TO 21-117; MEF98081)

BMH:s undersökning av olika material för injektion i masugn
Peter Sikström
1998 (TO 21-116; MEF98082)

Preliminary test : characterising the blast furnace cohesive zone : report
Per Hahlin
1998 (TO 21-115; MEF98062)

Analys och provtagning av masugnskoks vid de nordiska järnverken
Henrik Saxén
1998 (TO 21-114)

Preliminary study concerning converter control within JK2151/97 "Konverterstyrning"
Hahlin, Pär; Suomi, Marja-Leena; Widlund, Daniel
1998 (TO 21-113; MEF98004)

Oljas och kolpulvers koksersättningsgrader i masugnsprocessen
Henrik Saxén
1998 (TO 21-112)

Influence of post combustion on converting gases and scrap melting
Holappa, Lauri; Rautell, Tapio
1998 (TO 21-111)

Consim-3.1 program for oxygen converter simulation: final report
Jalkanen, Heikki; Suomi, Marja-Leena; Wallgrén, Marko
1997 (TO 21-108)

Mefcon goes to Rautaruukki : Mefcon-kampanj
Hahlin, Pär; Monwall, Per-Arne
1997 (TO 21-107)

Return fines and dust within sintering process
Jouko Härkki et al.
1997 (TO 21-106)

Förbättring av högtemperaturegenskaper hos järnmalmsagglomerat
Lilius, Kaj
1997 (TO 21-105)

Utveckling av ett nytt statiskt/dynamiskt styrsystem för konvertrar. Slutrapport
Daniel Widlund
1997 (TO 21-104)

Förbättring av högtemperaturegenskaper hos järnmalmsagglomerat : slutrapport
Jerker Sterneland
1996 (TO 21-99)

Förbättring av högtemperaturegenskaper hos järnmalmsagglomerat. Rapport
Sterneland, Jerker
1996 (TO 21-98)

Principles, structure and properties of Consim 3.0 : program for oxygen converter simulation. Report
Heikki Jalkanen, Marja-Leena Suomi, Marko Wallgren
1996 (TO 21-97)

Testning av masugnsbriketter i tammanugn. Slutrapport
Håkan Johansson
1996 (TO 21-95; MF95065)

Testning av masugnsbriketter i tammanugn. Delförsök 2
Håkan Johansson
1996 (TO 21-95; MF95064)

Tapphallsteknik. Slutrapport
Bror-Erik Sköld
1996 (TO 21-94; MF95071)

Teknikinventering järnkarbid. Slutrapport
Anna Dalhstedt, Joachim von Schéele, Jan-Olov Wikström
1996 (TO 21-103)

MEFCON goes to Rautaruukki. Delrapport
Hahlin, Pär; Monwall, P-A
1996 (TO 21-102; MF96031)

Stoftbildning vid konvertering. Slutrapport
Nedar, Lotta
1996 (TO 21-101)

Utveckling av en reduktionsutrustning vid KTH. Delrapport
Sterneland, Jerker
1996 (TO 21-100)

Testning av masugnsbriketter i tammanugn. Rapport
Falk, Thomas
1995 (TO 21-93; MF95043)

MEFCON-kampanj i Luleå. Delrapport
From, Lars-Erik; Hahlin, Pär; Jonsson, Lage
1995 (TO 21-92; MF95019)

Förbättring av högtemperaturegenskaper hos järnmalmsagglomerat : försöksomgång 2
Jerker Sterneland
1995 (TO 21-91)

Litteraturstudie över tapphallsteknik
Thomas Falk
1995 (TO 21-90; MF95014)

Den kemiska och mineralogiska sammansättningen hos dammpartiklar och annat material som separeras för recirkulation under processen vid ett sinterverk : rapport
Härkki, Jouko; Makkonen, Hannu T; Myllymäki, Pekka
1995 (TO 21-89)

Experimentell undersökning av pelletschargering i masugn. Rapport (diplomarbete)
Weegar, Jan
1994 (TO 21-87)

Förbättring av högtemperaturegenskaper hos järnmalmsagglomerat
Sterneland, Jerker
1994 (TO 21-85)

Förbättring av högtemperaturegenskaper hos järnmalmsagglomerat. Rapport
Sterneland, Jerker
1994 (TO 21-85)

Beskickningsteknik masugnar : slutrapport
Falk, Thomas
1994 (TO 21-84; MF94029)

High temperature properties of iron ore agglomerates. A literature survey
Sterneland, Jerker
1994 (TO 21-83)

Förstudie järnkarbid : reserapport
Scheele, Joachim von; Tottie, Magnus; Wikström, Jan-Olov
1994 (TO 21-82; MF94018)

Testning av eldfasta material för masugnen. Delrapport
Härkki, Jouko
1994 (TO 21-81)

Sintering, essential process parameters and problems with dust and return fines : report
Härkki, Jouko; Kauko, Leiviskä; Myllymäki, Pekka
1994 (TO 21-80)

Some aspects to take in to accont in a blast furnace hearth and bottom refractory linings : report
Jalonen, Antti
1994 (TO 21-79)

Handling of dust and sludge from the converter process - todays practice at 12 european steel companies. Report
Lotta Nedar
1994 (TO 21-78)

Effects of mineralogical sintering processes and the physical properities of minerals on dust formation. Report
Härkki, Jouko; Makkonen, Hannu T
1994 (TO 21-77)

Masugnsdesign : slutrapport
Jan-Olof Wikström
1994 (TO 21-76; MF93067)

Kartläggning av stoft inom malmbaserade stålverk i Norden : rapport
Österberg, Lotta
1993 (TO 21-75)

Masugnens tapphål och rännor. Slutrapport
Sven Sundberg
1992 (TO 21-74)

Beräkningsmodell för Si-halt i råjärn. Slutrapport
Härkki, J.; Inkala, P.; Jokilaakso, A.; Raipala, K.; Suomi, M.-L.
1992 (TO 21-73)

Framställning av ELC- samt ELP-stål huvudsakligen i kombinerad LD. Slutrapport
Bergman, Dan; Bornegård, Niclas
1992 (TO 21-72; MF91048)

Optimization of blast furnace burden. Final report
Ajmal, Sohail; Edström, John-Olof
1992 (TO 21-71)

Reduction of "Optisinters" and "Alloyed Iron Oxides". Preliminary report
Ajmal, S.; Edström, John-Olof; El-Geassy, A.
1992 (TO 21-70)

Improving of the sinterplant's productivity : final report
Lilius, Kaj; Järvelä, Vesa; Jääskeläinen, K.; Raipala, Kalevi
1992 (TO 21-68)

Masugnsslaggers egenskaper vid hög MgO-halt. Slutrapport
Björkman, Bo
1992 (TO 21-67)

Sintering of hematite ore fines in the production of "OPTISINTER". Report
Ajmal, Sohail; Edström, John Olof
1992 (TO 21-66)

Driftsuppföljning av LD-processen med särskild uppmärkamhet på fosfor. Examensarbete
Gunnar Melin
1992 (TO 21-65; MF91025)

Tapphålstegel för LD. Slutrapport
Härkki, Juoko; Jyrkönen, Satu; Kolsi, Jari; Kärjä, Jaakko
1991 (TO 21-64)

Casthouse practice and refractories an the UK and the Nordic countries. Proceedings from a Joint Meeting 10th September 1990 in Redcar
Sven Sundberg et al.
1991 (TO 21-63)

Styrning av masugn med hjälp av expertsystemteknik. Fastställande och programmering av beslutsregler för olika driftsituationer. Examensarbete utfört åt SSAB Tunnplåt AB i Luleå vid Institutionen för produktionsteknik, särskilt gruv- och stålindustri, K
Carl Petersohn, Carl Tivelius
1991 (TO 21-62)

The development of a real-time knowledge-based application for tapping operation strategy at the blast furnace. Delrapport
Christer Forsberg
1991 (TO 21-61)

Masugnsstyrning med hjälp av expertsystemteknik : Ironfeed : teknisk beskrivning. Delrapport
Karilainen, Leif; Sandberg, Jacob
1991 (TO 21-60)

Masugnsstyrning med hjälp av expertsystemteknik : Ironlink : teknisk beskrivning. Delrapport
Jacob Sandberg
1991 (TO 21-59)

Ironslave : teknisk beskrivning. Delrapport
Karilainen, Leif; Saxén, Henrik
1991 (TO 21-58)

Masugnsstyrning med hjälp av expertsystemteknik: Ironmaster. Teknisk beskrivning. Delrapport
Rutger Gyllenram & Jacob Sandberg
1991 (TO 21-57)

Masugnsstyrning med hjälp av expertsystemteknik: IMDB och dess menysystem. Teknisk beskrivning. Delrapport
Rutger Gyllenram; Karilainen, Leif
1991 (TO 21-56)

Masugnsstyrning med hjälp av expertsystemteknik. Systembeskrivning. Delrapport
Rutger Gyllenram; Sandberg, Jacob
1991 (TO 21-55)

Slutrapport för Jk 2118/88 "Masugnsstyrning"
Tekniska Högskolan. Institutionen för produktionsteknik, särskilt gruv- och stålindustri; Åbo Akademi. Instutitionen för Värmeteknik
1991 (TO 21-54)

Expertsystem för masugnsstyrning. Litteraturstudie
Jacob Sandberg
1991 (TO 21-51)

Utveckling av några basmodeller för kunskapsbaserad analys av masugnsdata. Rapport
Leif Karilainen
1991 (TO 21-50)

Tapphål och rännor vid några europeiska masugnar. Reseberättelse från en studieresa i Europa 12-16 juni 1989 med kommitte 2120/88 "Masugnens tapphallsteknik"
Sven Sundberg
1991 (JKF TO 21-53)

Studie av mangans inverkan på fosforrening med komplexa konverterslagger vid 1650, 1700 och 1750 C
Bornegård, Niclas
1991 (JKF TO 21-52)

Styrning av masugn med hjälp av expertsystem. Insamling av modellering av kunskap och driftsdata
Forsberg, Christer; Maurer, Anna
1990 (TO 21-48)

Tap hole refractories for LD (tapphålstegel för LD). Rapport
Gunaratnam, L.; Jyrkönen, S.; Härkki, J.
1990 (TO 21-47)

Phosphorus removal with basic slags under steelmaking conditions. Literature survey
Bornegård, Niclas
1989 (TO 21-46)

Improving sinter plant production. Report
Karl Jääskeläinen
1989 (TO 21-45)

Masugnsslaggers egenskaper vid hög MgO-halt. Litteraturstudie
Rutqvist, Staffan
1989 (TO 21-44)

Masugnsslaggers egenskaper vid hög MgO-halt. Litteraturstudie
Björkman, Bo; Rutkvist, Staffan; Wahlberg, Håkan
1989 (TO 21-43)

Sintring av slaggbildare : bränslen och metoder. Rapport
Jonasson, Tomas
1989 (TO 21-42)

Metallurgiska försök med hög järnhalt. Rapport
Nilsson, Leif
1989 (TO 21-41)

Kisels beteende i masugnens nedre del. Rapport
Härkki, J; Jokilaakso, A; Raipala, K
1989 (TO 21-37)

Sintring av järnmalm : rapport
John Olof Edström
1988 (TO 21-28)

Experimental study of MgO and CaO fluxed high-Fe "Opti-sinter" : rapport
Ajmal, Sohail; Edström, John, Olof
1988 (TO 21-27)

Masugnsstyrning : slutrapport
Forsberg, Sten
1988 (TO 21-26)

Insamling och kalibrering av masugnsdata. Generalized treatment of measurement data for process analysis. Prediction of hot metal silicon in blast furnace by multivariate time series modelling. : rapport
Uusi-Honko, Heikki
1988 (TO 21-25)

Model for blast furnace on-line simulation : part II: adaption of the model to process data : rapport
Henrik Saxén
1988 (TO 21-24)

Adaptiv simulering av masugn med timbaserade processdata : rapport
Karlstedt, Bertel
1988 (TO 21-23)

Datateknisk behandling och filtrering av mätdata från masugnar : rapport
Uusi-Honko, Heikki
1988 (TO 21-22)

"Ny konverterteknologi" : slutrapport
Holappa, Lauri; Kuusela, Pekka
1988 (TO 21-21)

Fosforrening med specialslagger II : rapport över laboratorieförsök
Holappa, L. E. K.; Heinonen, P.; Kolsi, J.
1988 (TO 21-20)

Inverkan av MgO vi sintringen : revidering av rapport TO 21-16
Härkki, J.; Järvelä V.; Lilius, K.
1988 (TO 21-16 rev.)

Beskickningsmaterials högtemperaturegenskaper. Sinter och sinter-pellets blandningar
P. Hahlin
1988 (JKF TO 21-30)

Beskickningsmaterials högtemperaturegenskaper. Sinter och- sinterpelletsblandningar. Rapport
Pär Hahlin
1987 (TO 21-19; MF87071)

Kinetics of steel dephosphorization by powder blowing
Holappa, Lauri E. K.; Zhang, H.; Zou, Z.
1987 (TO 21-18)

Fosforrening med specialslagger : rapport över laboratorieförsök
Holappa, Lauri E. K.; Jylhä, K.; Talvio, M.
1987 (TO 21-17)

Implementering av en termodynamisk simuleringsmodell för masugnar : rapport
Kilpinen, Antti
1987 (TO 21-15)

Continued development of models to serve and expert system
Gyllenram, Rutger; Xuegong, Bi
1987 (TO 21-14)

Sambandet mellan mikrostruktur och reduktionsegenskaper för några sintertyper, "likaresinter" : rapport
Borinder, Tor
1987 (TO 21-12)

Mathematical medelling and computer simulation and control of iron ore sintering process - a brief account of the current position : litteraturstudie
Khan, Sher Afzal
1987 (TO 21-11; TRITA-PROT 1987:1)

Influence of coke sieve analysis on the sintering process
Ajmal, Sohail
1987 (TO 21-10; TRITA-PROT 1986:21)

Preparation of sinter feed, preliminary report 1 : micropelletization and sintering of non-deslimed MAF magnetite concentrate
Ajmal, Sohail; Thunholm, Peter
1987 (TO 21-09; TRITA-PROT 1986:12)

Pannsinterundersökningar : likar-tester
Lundh, Per-Anders
1987 (TO 21-08; Utredning 86-724)

Programming the Muchi blast furnace model
Gyllenram, Rutger
1987 (TO 21-07)

Model for blast furnace on-line simulation : part II: model extension and preliminary parameter estimation
Henrik Saxén
1987 (TO 21-06)

Model for blast furnace on-line simulation : part I : basic structure and preliminary results
Henrik Saxén; von Schalien, Rudolf; Westerlund, Tapio
1987 (TO 21-05)

A method for calibrating industrial measurements
Fagervik, K.; Saxén, H.; von Schalien, R.; Uusi-Honko, H.; Westerlund, T.
1987 (TO 21-04)

Insamling och kalibrering av masugnsdata : mellanrapport
H. Uusi-Honko
1987 (TO 21-03)

Development a blast furnace simulation model
Gyllenram, Rutger; Xuegong, Bi
1987 (TO 21-02)

Användning av argon och kväve i slutet av blåsningen i LD-processen : litteraturstudie
Holappa, Lauri E. K.; Kolsi, Jari
1987 (TO 21-01)

Masugnens tapphål och rännor : reseberättelse från en studieresa i Europas 16 - 22 mars 1986 : sammanställd
Sven Sundberg
1986 (TO 21-13)

Fosforrening med specialslagger : rapport över laboratorieförsök för forskningsuppgift JK 2105/83 "Ny konverterteknologi"
Holappa, L.E.K.; Talvio, M.; Jylhä, K.
1986 (JKF B 599)

Inverkan av kisel- och manganhalten i råjärn på LD-processen : slutrapport = The effect of silicon and manganese contents in hot metal o oxygen converter process : final report
Holappa, L.
1985 (JKF D 556)

Avgång av kiselhaltiga gaskomponenter från koks och slagg i masugn : slutrapport = Evaporation of gaseous silicon components from coke and sla final report
Löfgren , Anette; Borinder, Tor
1985 (JKF D 552)

Si-inreduktion i masugn : slutrapport = Reduction of Si in blast furnace : final report
Härkki, J.; Lilius, K.; Tikkanen, M. H.
1985 (JKF D 551)

Faktorer som inverkar på råjärnets kiselhalt
Mustonen, A.; Raipala, K.; Härkki, J.
1985 (JKF D 534)

Kisels inreduktion i jämviktsförsök mellan masugnsslagg och råjärn = Reduction of Si in blast furnace slag-metal reaction equilibrium experime
K. Kaasinen, O. Ritamäki & J. Härkki
1985 (JKF D 533)

Blast furnace simulation models : a literature review
H. Saxen
1985 (JKF B 568)