TO 21 Malmbaserad metallurgi

Inom Jernkontorets teknikområde 21, Malmbaserad metallurgi, samarbetar företag och institut som är intresserade av forskning om koksning, sintring, olika reduktionsprocesser, t.ex. masugn för råjärnsframställning samt syrgasprocesser för råstålsframställning. 

Tappning av flytande råstål från LD-konverter (syrgaskonverter). 

Teknikområdets möten arrangeras 2-3 gånger per år, på Jernkontoret eller vid medlemsföretag. 

Styrelsens ordförande

Hanna Friberg, SSAB Special Steels, Oxelösund

Forskningschef

Robert Vikman, Jernkontoret

Medlemsföretag

LKAB AB, Luleå
Nordic Carbide AB, Sundsvall
SSAB Europe AB, Luleå
SSAB Europe Oy, Brahestad
SSAB Special Steels, Oxelösund

Adjungerade

Aalto-universitet, Esbo
Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm
Luleå tekniska universitet, Luleå
Swerim AB, Luleå

Verksamhetens syfte och allmänna inriktning

Bevaka området från och med sintringsprocessen inklusive förberedande operationer t.o.m. tappning av stål i skänk.

  • Kokstillverkning
  • Sintring, råmaterial till masugn, kalkbränning
  • Reduktionsprocesser
  • Masugnsprocessen, svavelrening av råjärn
  • Syrgasprocesser
  • Legering vid tappning
  • Processtyrning, energibesparing

Hur blir man medlem i teknikområdet?

Teknikområdets styrelse beslutar om antagande av nya medlemmar. Kontakta gärna teknikområdets forskningschef om du är intresserad av att delta eller om du har frågor om verksamheten, medlemsavgift, m m.