Framtidsstipendiet 2020 – CRE8® the Future

En av Sveriges roligaste studenttävlingar i kreativitet, CRE8® the Future, hölls den 13 november 2020. De tre främsta lagen i tävlingen fick dela på Framtidsstipendiet om sammanlagt 400 000 kronor. Tävlingen genomfördes  helt digitalt.

Framtidsstipendiet 2020

Jernkontoret utlyste för femte gången Framtidsstipendiet om 400 000 kronor, finansierat av Sancte Örjens Gille. Stipendiets syfte är att attrahera innovativa medarbetare till stålindustrin och uppmuntra kreativitet som främjar den svenska stålindustrin.

Framtidsstipendiet 2020 tilldelades de tre studentlag som presterade bäst i tävlingen CRE8® the Future, som ägde rum digitalt den 13 november med utsändning från Jernkontoret.

Segrade gjorde laget, Stålarna, som bestod av studenterna Sara Hamrefors (Linköpings universitet), Hampus Ackebjer Turesson (Linköpings universitet), Jesper Werneskog (Linköpings universitet), Malin Eklund (Stockholm universitet och Luleå Tekniska universitet) och Jenny Karlsson (Göteborgs universitet).

Andraplatsen togs av studentlaget Många jern i elden med studenter från Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Luleå tekniska högskola och Uppsala universitet som fick 100 000 kronor från Framtidsstipendiet.

Tredjeplatsen gick till studentlaget One stihl, two stiel, many stoeels med studenter från Uppsala universitet, Linköpings universitet och Kungliga Tekniska högskolan som fick 50 000 kronor från Framtidsstipendiet.

Se även pressmeddelanden från Jernkontoret:

2020-11-05: CRE8® the Future 2020: De tävlar om 400 000 kronor
2020-11-16: Studentlaget Stålarna tog hem stålarna i Framtidsstipendiet- - - - - - - - - - - -

Om tävlingen

Framtidsstipendiet tilldelas de bästa och mest kreativa lagen i tävlingen CRE8® the Future. En jury bestående av representanter för stålindustrin, akademin och Jernkontoret utser de vinnande lagen i tävlingen. En nyhet för detta år är att även ett gymnasielag får delta. En annan nyhet är att även den som inte har ett lag har möjligt att göra en individuell anmälan. Juryn sätter då samman ett lag med individuellt anmäda dessa personer, förutsatt att det går att göra ett lag som uppfyller de grundläggande kraven.

Förutsättningar för att delta

För högskolelag gäller:

  • Laget ska bestå av minst en ingenjörsstudent och en ekonomistudent, övriga deltagare ska vara studenter eller doktorander inom valfri disciplin. Laget ska bestå av minst fyra och max fem medlemmar samt vara mixat, dvs. bestå av fler än ett kön.
  • Bland anmälda lag väljer juryn ut de sex eller sju lag som visar upp störst disciplinär mångfald. Juryn premierar att lagmedlemmarna kommer från fler än ett lärosäte och har olika utbildningsinriktningar.
  • Ett lag får innehålla max två personer som tidigare har tävlat i CRE8® the Future.

För individuella anmälningar gäller

  • Individuella anmälningar är enbart möjliga för högskolestuderande.
  • Samma regler gäller för det lag som juryn sätter samman från individuella anmälningar. Det innebär att minst en ingenjörsstudent och minst en ekonomistudent måste vara anmäld individuellt för att ett komplett lag ska kunna sättas samman.
  • Vid fler än fem individuella anmälningar sätter juryn samman ut de lag som visar upp störst disciplinär mångfald. Juryn premierar att lagmedlemmarna kommer från fler än ett lärosäte och har olika utbildningsinriktningar.
  • Ett lag får innehålla max två personer som tidigare har tävlat i CRE8® the Future.

För gymnasielaget gäller

  • Alla lagmedlemmar måste vara över 18 år.
  • Laget ska bestå av minst en student som läser teknik- eller naturvetenskaplig inriktning och en ekonomistudent, övriga deltagare ska vara gymnasiestuderande inom valfri disciplin. Laget ska bestå av minst fyra och max fem medlemmar samt vara mixat, dvs. bestå av fler än ett kön.
  • Endast ett gymnasielag kommer att väljas ut för att delta vid tävlingen den 13 november. Juryn väljer det lag som visar upp störst disciplinär mångfald. Juryn premierar att lagmedlemmarna kommer från fler än en gymnasieskola och har olika utbildningsinriktningar.

Så här går tävlingen till

När du har anmält ditt lag får en bekräftelse på om ditt lag får delta senast den 26 oktober. På tävlingsdagen ska ditt lag koppla upp sig via utskickad länk senast klockan 13.00 för registrering När tävlingen startar  får lagen ett verkligt företagscase att lösa.

Under tre timmar får lagmedlemmarna komma fram till en gemensam lösning som sedan presenteras för en jury. När alla lag har presenterat sina lösningar utser juryn de vinnande lagen. 

Vinstsummor

Vinstsummorna är enligt följande:

Första plats: 250 000 kronor
Andra plats: 100 000 kronor
Tredje plats: 50 000 kronor

Vinstsummorna delas lika mellan lagmedlemmarna.

Framtidsstipendiet delas ut under den digitala Ståldagen 2020 den 2 december.