Framtidsstipendiet 2020 – CRE8® the Future

Årets roligaste studenttävling i kreativitet, CRE8® the Future, sker i år den 13 november 2020. De tre främsta lagen i tävlingen får dela på Framtidsstipendiet om sammanlagt 400 000 kronor. I år genomför vi tävlingen digitalt!

Framtidsstipendiet 2020

Jernkontoret utlyster för femte gången Framtidsstipendiet om 400 000 kronor, finansierat av Sancte Örjens Gille. Stipendiets syfte är att attrahera innovativa medarbetare till stålindustrin och uppmuntra kreativitet som främjar den svenska stålindustrin.

Läs mer om förra årets CRE8® the Future.


Nytt för i år!

 • Tävlingen genomförs helt digitalt.
 • Anmälningslänken håller öppet fram till den 5 oktober.
 • För den som inte har ett lag, är det möjligt att göra en individuell anmälan. Juryn kommer att sätta samman ett lag med personer från dessa individuella anmälningar. Förutsatt att det går att sätta samman ett lag som uppfyller de grundläggande kraven.
 • En joker: Ett gymnasielag kommer att få delta i årets tävling.

Information om tävlingen

Framtidsstipendiet tilldelas de bästa och mest kreativa lagen i tävlingen CRE8® the Future, som äger rum den 13 november 2020 via en digital plattform.

En jury bestående av representanter för stålindustrin, akademin och Jernkontoret utser de vinnande lagen i tävlingen.

Förutsättningar för att delta

För högskolelag gäller:

 • Laget ska bestå av minst en ingenjörsstudent och en ekonomistudent, övriga deltagare ska vara studenter eller doktorander inom valfri disciplin. Laget ska bestå av minst fyra och max fem medlemmar samt vara mixat, dvs. bestå av fler än ett kön.
 • Bland anmälda lag väljer juryn ut de sex eller sju lag som visar upp störst disciplinär mångfald. Juryn premierar att lagmedlemmarna kommer från fler än ett lärosäte och har olika utbildningsinriktningar.
 • Ett lag får innehålla max två personer som tidigare har tävlat i CRE8® the Future.
 • Välj anmäl högskolelag när du anmäler ditt lag här (formulär öppnas i nytt fönster)

För individuella anmälningar gäller

 • Individuella anmälningar är enbart möjliga för högskolestuderande.
 • Samma regler gäller för det lag som juryn sätter samman från individuella anmälningar. Det innebär att minst en ingenjörsstudent och minst en ekonomistudent måste vara anmäld individuellt för att ett komplett lag ska kunna sättas samman.
 • Vid fler än fem individuella anmälningar sätter juryn samman ut de lag som visar upp störst disciplinär mångfald. Juryn premierar att lagmedlemmarna kommer från fler än ett lärosäte och har olika utbildningsinriktningar.
 • Ett lag får innehålla max två personer som tidigare har tävlat i CRE8® the Future.
 • Mejla Benny Bergenstråhle för individuell anmälan, benny@bbsales.se.

För gymnasielaget gäller

 • Alla lagmedlemmar måste vara över 18 år.
 • Laget ska bestå av minst en student som läser teknik- eller naturvetenskaplig inriktning och en ekonomistudent, övriga deltagare ska vara gymnasiestuderande inom valfri disciplin. Laget ska bestå av minst fyra och max fem medlemmar samt vara mixat, dvs. bestå av fler än ett kön.
 • Endast ett gymnasielag kommer att väljas ut för att delta vid tävlingen den 13 november. Juryn väljer det lag som visar upp störst disciplinär mångfald. Juryn premierar att lagmedlemmarna kommer från fler än en gymnasieskola och har olika utbildningsinriktningar.
 • Välj anmäl gymnasielag när du anmäler ditt lag här (formulär öppnas i nytt fönster)

Så här går tävlingen till

När du har anmält ditt lag får en bekräftelse på om ditt lag får delta senast den 26 oktober. På tävlingsdagen ska ditt lag koppla upp sig via utskickad länk senast klockan 13.00 för registrering När tävlingen startar  får lagen ett verkligt företagscase att lösa.

Under tre timmar får lagmedlemmarna komma fram till en gemensam lösning som sedan presenteras för en jury. När alla lag har presenterat sina lösningar utser juryn de vinnande lagen. 

Vinstsummor

Vinstsummorna är enligt följande:

Första plats: 250 000 kronor
Andra plats: 100 000 kronor
Tredje plats: 50 000 kronor

Vinstsummorna delas lika mellan lagmedlemmarna.

Anmälan

Anmälningstiden för 2020 års tävling stänger den 5 oktober.

Bra att veta

Vid sjukdom kan lagmedlemmar ersättas om laget fortfarande uppfyller ovanstående krav.

Lagmedlemmarna kommer att filmas, fotas och eventuellt intervjuas under tävlingens gång och materialet publiceras bland annat i Jernkontorets egna kanaler. Media inbjuds också till tävlingen.

Framtidsstipendiet delas ut under den digitala Ståldagen 2020 den 2 december.

Covid-19

Vi följer myndigheternas och skolornas rekommendationer för att minska smittspridningen av Covid-19. I år genomförs CRE8 the Future® därför som en digital tävling.

Vid frågor, kontakta gärna:

Benny Bergenstråhle, projektledare
benny@bbsales.se, 070 483 67 40

Jennie Soläng, projektledare
jennie.solang@jernkontoret.se, 070 679 17 07