Framtidsstipendiet

Framtidsstipendiet instiftades 2015 och handlar om att attrahera innovativa personer till branschen och uppmuntra kreativitet som främjar den svenska stålindustrin.

Framtidsstipendiet 

Framtidsstipendiet om 400 000 kr instiftades 2015 av Sancte Örjens Gille och har hittills delats ut tre gånger, fördelat på sammanlagt 20 studenter.

Stipendiets syfte är att attrahera innovativa medarbetare till stålindustrin och uppmuntra kreativitet som främjar den svenska stålindustrin.

År 2017 och 2018 tilldelades Framtidsstipendiet de bäst presterande lagen i casetävlingen CRE8® the Future.

CRE8® the Future

CRE8® the Future är en kreativitetstävling där ett antal studentlag får ett verkligt företagscase och får komma på en lösning de sedan pitchar för en jury. De mest kreativa lagen tar sedan hem Framtidsstipendiet.

Förutsättningar att delta

  • Laget ska bestå av minst en ingenjörsstudent och en ekonomistudent, övriga deltagare ska vara studenter eller doktorander inom valfri disciplin. Studenter som läser industriell ekonomi räknas som antingen ekonom eller ingenjör. Laget ska bestå av minst fyra och max fem medlemmar.
  • Vid fler än åtta anmälda lag väljer juryn de lag ut som visar upp störst disciplinär mångfald. Juryn premierar att lagmedlemmarna kommer från fler än ett lärosäte och har olika utbildningsinriktningar.
  • Ett lag får bestå av max två tidigare deltagare i CRE8® the Future.

Så här går det till

På plats får lagen ett verkligt företagscase av ett eller flera stålföretag att lösa samt en pitchträning som hålls av Drivhuset i Karlstad.

Under tre timmar får lagen tillsammans komma fram till sin(a) lösning(ar) som sedan pitchas för en jury. När alla lag har pitchat sin lösning utser juryn vinnande lag. Därefter bjuds alla deltagare på mingel och tilltugg i Jernkontorets lokaler tillsammans med företaget/företagen som levererat caset.

Vinstsummor

Vinstsummorna är enligt följande:

Första plats: 250 000kr
Andra plats: 100 000kr
Tredje plats: 50 000kr

Pengarna delas lika mellan lagmedlemmarna och får användas till valfritt/valfria ändamål.

Bra att veta

Framtidsstipendiet om totalt 400 000 kronor delas ut under Ståldagen den 5 december i Stockholm.

Läs mer: 

Stålindustrin instiftar Framtidsstipendiet, 2015-12-21

Framtidsstipendiet 2018

Framtidsstipendiet 2017

Framtidsstipendiet 2016