My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

Ekologisk efterbehandling

A handbook for the mining and steel companies on the potential and methods for biodiversity and ecosystem services during production and after closing of production sites. Only in Swedish.

2016. 59 p.

Handbook for ecological reclamation

Jernkontoret and the Swedish Association of Mines, Minerals and Metal Producers (SveMin) have in co-operation with Enetjärn Natur AB publiched a handbook for the mining and steel companies on the potential and methods for biodiversity and ecosystem services during production and after closing of production sites. The project was funded by Vinnova (Swedish government innovation agency).

- - - - -  

Under 2015 och 2016 har SveMin och Jernkontoret, i samarbete med ekologikonsultföretaget Enetjärn Natur, arbetat med ett projekt kring potentialen för ekologisk efterbehandling inom gruv- och stålföretagen i Sverige. Projektet är en förstudie och har finansierats av Vinnova.

Denna handbok är skriven för gruv- och stålindustrin. Den riktar sig till dig som är verksamhetsutövare och som arbetar med eller är intresserad av att skapa mervärden för natur och samhälle vid efterbehandlingen av ditt företags gruv- och industriområden. Stora delar av handbokens innehåll är dock tillämpligt inom många andra branscher och kan därför med fördel användas av en bredare publik verksamhetsutövare.

Ekologisk efterbehandling är ett relativt nytt fenomen i Sverige som inte så många företag arbetar med ännu. Samtidigt finns det kunskap och intresse för dessa frågor inom gruv- och stålbranschen som gör att det finns potential att utveckla arbetet framöver. Syftet är därför att ge en introduktion till begrep-pet ekologisk efterbehandling och belysa fördelar och möjligheter med att integrera detta som en del i efterbehandlingsarbetet. Handboken är även till för att inspirera och hjälpa företag inom, i första hand, gruv- och stålverksindustrin att komma igång med detta arbete. Tanken är att handboken och dess bilagor ska fungera som en kunskaps- och idébank till vad som går att göra för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster under drift och efterbehandling.

När kunskap får möjlighet att spridas och utvecklas kan vi tillsammans skapa additionella värden, inte bara för djur och natur utan också för människan och samhället.