My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

Metod att bestämma förhistoriska slaggers sammansättning och smältpunkt

Hans Hagfeldt

G.R. Morton och J. Wingrove har utarbetat en metod att bestämma de sammansättningar och smältpunkter, som blästslagger har erhållit då de en gång bildats i ugnarna. Metoden grundar sig på kemiska analyser av blästslagger. Med hjälp av dessa resultat bestäms sedan slaggernas ursprungliga sammansättningar och smältpunkter. Genom detta förfarande är det möjligt att bättre utnyttja blästslaggerna för att karlägga metallurgin vid den förhistoriska direktframställningsprocessen av smidbart jän. Metoden kompletterad med ett beräkningsexempel återges i denna uppsats.