My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

Bergshistoriska utskottets höstmöte i Finland 1974

Ivar Bohm, Oscar Nikula & C.-J. Gardberg

1974. 24 ll.
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 12.

Price (SEK): 40:-

Innehåll:
Ivar Bohm: Rapport över utskottets verksamhet. 
Oscar Nikula: Drag ur Finlands äldre järnindustris historia. En översikt. 
C.-J. Gardberg: Finländsk kulturminnesvård i synnerhet den bergshistoriska minnesvården.