My order

The shopping cart is empty

Sum:

SEK

Salberget. En sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Fläcklebo, Kila, Kumla, Möklinta, Norrby, Sala, Tortuna och Tärna socknar samt Sala stad

Linnéa Eriksson och Lena Berg

2003. 266 s.
(Atlas över Sveriges bergslag)
Jernkontorets bergshistoriska utskott. H 118.

Price (SEK): 150:-

Föreliggande rapport över Salberget är den artonde i en serie från projektet Atlas över Sveriges bergslag. Projektets övergripande syfte är att i text- och kartform publicera det arkeologiska materialet kring de bergshistoriska lämningarna inom de bergslag som har ett medeltida ursprung. Genom att även koppla lämningarna till kartarkivalier, historiska uppgifter och kvarstående bebyggelse i miljöerna är avsikten att rapporterna både skall tjäna som utgångspunkt för fördjupad forskning och som underlag för arbetet inom kulturmiljövården. Rapporterna kan också tjäna som guide till bergshistoriska miljöer både för forskaren och för den hembygdsintresserade.

Projektet drivs som ett samarbetsprojekt mellan Jernkontoret och Riksantikvarieämbetet samt den regionala kulturmiljövården i de berörda länen.