Våra nätverk i PIAplus

Jernkontorets projekthanteringssystem PIAplus används för administration och nätverkande inom Jernkontorets teknikområden, råd och kommittéer.

PIAplus, klicka här för att komma till inloggningen

 

Manualer 

Har du frågor?

Om du har frågor rörande PIAplus, välkommen att kontakta ansvariga administratörer:

Elisabeth Källgren, elisabeth.kallgren@jernkontoret.se, tel 08 679 17 18
Administrerar teknikområde 55 samt råd och kommittéer inom energi, miljö och bergshistoria.

Armi Kortelainen, armi.kortelainen@jernkontoret.se, tel 08 679 17 26
Administrerar teknikområdena 21, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 43, 44, 45, 51 och 80, samt Forsknings- och utbildningsrådet, Standardiseringsrådet och forskningsprogrammens styrelser.

Inställningar i webbläsaren

För att PIAplus ska fungera måste du ställa in så att webbläsaren tillåter så kallade pop-up-fönster.