Jernkontorets bildbank

Teckningar, målningar och fotografier som har med bergsbruk, järnhantering och stålproduktion att göra, från 1600-talet till idag. Använd gärna bilderna!

  • Svensk råstålsproduktion

  • Svensk stålexport

  • Svensk stålimport

  • Stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål