Stipendium ska attrahera unga till stålindustrin

För andra gången utlyser Jernkontoret Framtidsstipendiet. Den studentgrupp som tar fram den bästa lösningen på ett verkligt problem för ett stålföretag vinner stipendiet om 400 000 kronor finansierat av Sancte Örjens Gille. Stipendiet har till syfte att attrahera innovativa medarbetare till stålindustrin samt uppmuntra till kreativitet främjande för den svenska stålindustrin.

Metaller & Gruvor, 2017-07-13