Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Företagens klimatarbete i full gång

Entreprenör, 2015-01-30
Svenska företag arbetar ständigt med att hitta nya energikällor och klimatsmarta produkter. Höghållfast stål från SSAB gör till exempel att lastbilarna blir lättare, vilket ger möjlighet att lasta mer. Om hela den europeiska fordonsflottan skulle använda stålet skulle klimateffekten bli extra tydlig. "Minskningen av utsläppen överstiger de utsläpp som man har när man producerar stålet", säger Jonas Larsson, miljöchef på SSAB.

Läs mer
Entreprenör, 2015-01-30
Företagens klimatarbete i full gång

Arbetarbladet, 2015-01-29
Lågt oljepris pressar Sandvik vinsten oförändrad

Dagens Industri, 2015-01-29
Prisraset pressar statens gruvjätteSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Utlysning

Teknikområde 51, Energi- och ugnsteknik, utlyser ett stipendium som kan sökas av studerande vid en högskola eller universitet i Sverige.
Läs mer...

Stål gör världen bättre

Worldsteel har - med vår animerade film om stål som förebild - låtit göra en global version om nyttan med stål och stålindustrin på sex olika språk.
Läs mer...
Stålåret 2014