Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Pengar till Norrbotniabanan saknas

Norrbottens-Kuriren, 2014-10-24
Efter att ha läst igenom den del av statsbudgeten som avhandlar infrastruktur konstaterar Per Bondemark, ordförande i Näringslivets transportråd och inköpschef vid SSAB, att Norrbotniabanan saknar finansiering. Dessutom oroas han av satsningarna på underhåll att komma till rätta med stoppen på järnvägarna. "Sedan tidigare finns ökat underhåll på tio miljarder för 2014-2025. Det finns inte i budgeten. Det betyder att underhållet fortsatt är i fara och att vi inte har ett robust system", säger Bondemark.

Läs mer
Norrbottens-Kuriren, 2014-10-24
Pengar till Norrbotniabanan saknas

Metal Supply, 2014-10-24
BE Group jagar nya kunder

Affärsvärlden.se, 2014-10-23
BE Group: Stålpriserna har börjat röra sig nedåt - VDSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Osäkerhet hämmar

SKGS befarar att förslag i budgetpropositionen kommer att hämma basindustrins investeringar och tillkomsten av nya jobb.
Läs mer...

Ny skatt slår hårt

Avståndsbaserad vägslitageskatt kommer ytterligare att förstärka en av svensk industris största konkurrens-nackdelar: avståndet till marknaden.
Läs mer...
Strategiskt innovationsprogram för metalliska material