Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Lesjöfors köper verksamhet av Sandvik

Branschaktuellt.se, 2014-10-31
Lesjöfors AB, dotterbolag till Beijer Alma, köper drivfjäderverksamheten i Sandvik Materials Technology. Företaget har cirka 60 medarbetare och omsätter drygt 100 miljoner kronor. Merparten av tillverkningen avser kundanpassade fjädrar. Företagets produkter återfinns i en mängd olika konsument- och industriprodukter samt också inom bygg- och anläggningssektorn, som är det enskilt största kundsegmentet.

Läs mer
Branschaktuellt.se, 2014-10-31
Lesjöfors köper verksamhet av Sandvik

Borlänge Tidning, 2014-10-30
Europas regioner satsar på industrin - Dalarna medlem

Process Nordic, 2014-10-29
"Det är vad jag kallar riktig miljönytta"Svensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Osäkerhet hämmar

SKGS befarar att förslag i budgetpropositionen kommer att hämma basindustrins investeringar och tillkomsten av nya jobb.
Läs mer...

Ny skatt slår hårt

Avståndsbaserad vägslitageskatt kommer ytterligare att förstärka en av svensk industris största konkurrens-nackdelar: avståndet till marknaden.
Läs mer...
Strategiskt innovationsprogram för metalliska material