Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Stål: Eurofer drar ned prognoser synbar efterfrågan under 2015-2016

Affärsvärlden.se, 2015-04-23
Stålorganisationen Eurofer varnar i en ny marknadsrapport för att ökad stålimport medför en osäkerhet för EU-producenter att ta del av den stigande efterfrågan. Samtidigt justerar organisationen ner en del av sina bedömningar för efterfrågan på stål under 2015-2016. För 2015 prognostiserar nu organisationen en uppgång i den synbara efterfrågan på stål med 1,8 procent, att jämföra med den föregående prognosen från februari som var 1,9 procent. För 2016 ser Eurofer en ökning med 2,4 procent i synbara efterfrågan, den förra prognosen var 2,6 procent, uppger SIX.

Läs mer
Affärsvärlden.se, 2015-04-23
Stål: Eurofer drar ned prognoser synbar efterfrågan under 2015-2016

Sveriges Radio P4 Värmland, 2015-04-23
Samarbete ska locka innebandytjejer till industrin

Affärsvärlden.se, 2015-04-23
Outokumpu: Sänker volymprognosen för Coil Americas 2015Svensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2013 2014 2015
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2013 2014 2015
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2013 2014 2015
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2013 2014 2015
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Ny medarbetare

Anna-Karin Nyman tillträder som kommunikationschef för Jernkontoret den 1 maj. Tidigare var hon presschef hos Annie Lööf.
Pressmeddelande 2015-04-10...

LCA-möte i Stockholm

Experter från alla världsdelar samlas på Jernkontoret 20-22 april när Worldsteels expertgrupp för livscykelanalys håller möte.
Pressmeddelande, 2015-04-17...
Läs mer om Metalliska material