Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

SMT säljer miljardverksamheter

Gefle Dagblad, 2014-09-02
Sandvik Materials Technology säljer enheterna för tillverkning och distribution av rostfria stålprodukter och korrosionsbeständiga material i Australien och Nya Zeeland till ståldistributören Vulcan Steel Ltd. "Avyttringen ligger väl i linje med Sandvik Material Technologys strategi att fokusera på attraktiva segment, såsom energi, och att lämna verksamhetsområden som inte anses vara en del av kärnverksamheten. Vi utvecklar kontinuerligt vår portfölj mot allt mer avancerade produkter och material, för de mest krävande industrierna", säger SMT:s chef Petra Einarsson i ett pressmeddelande.

Läs mer
Gefle Dagblad, 2014-09-02
SMT säljer miljardverksamheter

Värmlands Folkblad, 2014-09-02
Sov sig genom gymnasiet - nu är han rektor för Bergsskolan

Affärsvärlden.se, 2014-09-01
Stål: JBF höjer skrotpris med 50 kr/ton för septemberSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Utlysning

Teknikområde 51, Energi- och ugnsteknik, utlyser ett stipendium som kan sökas av högskolestuderande. Sista ansökningsdatum är 31 oktober.
Läs mer...

industripolitiken.se

Om vi ska klara välfärden och jobben är det avgörande att industrin kan bidra. Därför borde villkoren för energi och tillverkning diskuteras inför valet.
Läs mer...
Strategiskt innovationsprogram för metalliska material