Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Hållfast stål bär upp taket på Friends Arena

Byggnyheter.se, 2014-11-27
Materialutvecklingen inom stålbranschen går fort, men hittills har byggbranschen haft begränsad kunskap om de nya materialen. Ett lysande undantag är Friends Arena, där delar av takets fackverk är tillverkade i höghållfast stål med sträckgränser mellan 460 och 900 MPa. Enligt materialkonsulten Jan-Olof Sperle är resultatet att vikten på arenans fasta tak har minskats från 4.585 till 4.000 ton. En miljöanalys utförd inom Jernkontorets Miljöforskningsprogram, Stålkretsloppet, visade att miljöbesparingen vid tillverkning och transport blev 1.350 ton koldioxid och 4.000 megawattimmar energiresurser.

Läs mer
Byggnyheter.se, 2014-11-27
Hållfast stål bär upp taket på Friends Arena

Dagens Industri, 2014-11-27
Fabriker bommar igen till jul - men SSAB:s masugnar går varma - trots röda dagar

AffäreriNorr.se, 2014-11-26
Hexicon får finansiering från VinnovaSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Osäkerhet hämmar

SKGS befarar att förslag i budgetpropositionen kommer att hämma basindustrins investeringar och tillkomsten av nya jobb.
Läs mer...

Energirik frukost

SKGS inbjuder till frukostseminarium om energi: Vad kan vi lära oss av Storbritannien? På Jernkontoret den 10 december. Välkomna!
Program och anmälan
Strategiskt innovationsprogram för metalliska material