Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Ny platschef för Outokumpu

Eskilstuna-Kuriren, 2014-07-29
Outokumpu har utsett Tony Andersson till ny platschef i Nyby. Han har en lång erfarenhet från stålbranschen och är för närvarande chef för Outokumpu i Kloster i Långshyttan, som står inför nedstängning. Pål Åström, som nu är platschef i Nyby, kommer istället att bli chef för Outokumpu i både Nyby och Avesta.

Läs mer
Eskilstuna-Kuriren, 2014-07-29
Ny platschef för Outokumpu

Nya Ludvika Tidning, 2014-07-29
Bättre resultat för Ovako

Norrbottens-Kuriren, 2014-07-29
Finska ägare vill bli svenskaSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Almedalen

Stålindustrin tog matchen i Almedalen.
Jernkontoret var involverade i flera intressanta seminarier och samtliga finns att se på webben.
Läs mer...

industripolitiken.se

Om vi ska klara välfärden och jobben är det avgörande att industrin kan bidra. Därför borde villkoren för energi och tillverkning diskuteras inför valet.
Läs mer...
Strategiskt innovationsprogram för metalliska material