Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Stena Recycling ökar återvinningen

Industritorget.se, 2015-02-27
Stena Recycling investerar nu i nya saxar för bearbetning av metallskrot på sina anläggningar i Sverige. En av de sammanlagt fem nya saxar som ska installeras är redan i full produktion på Stena Recyclings anläggning i Skövde. Med kapacitet att bearbeta större volymer hoppas Stena kunna levereras mer råmaterial till gjuterier och stålverk i Sverige och på andra marknader.<br>&quot;Ökad kapacitet betyder att vi står rustade för framtiden och kan ta hand om större volymer från våra kunder. Det betyder att vi kan återföra mer råmaterial tillbaka till kretsloppet och in i nyproduktion. Ökad återvinning ger också mer miljönytta. Återvinnin...

Läs mer
Industritorget.se, 2015-02-27
Stena Recycling ökar återvinningen

Affärsvärlden.se, 2015-02-27
Salzgitter 12 mån: Resultat före skatt blev -15,2 MEUR, väntat -6,2

Metal Supply, 2015-02-25
Kiruna Wagon i prestigeprojektSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2013 2014 2015
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Triple Steelix rekryterar

Triple Steelix söker fyra ledare som brinner för att kunna stimulera och driva stålindustrins innovativitet och nytänkande. Ansök senast 15/2.
Läs mer...

Stål gör världen bättre

Worldsteel har - med vår animerade film om stål som förebild - låtit göra en global version om nyttan med stål och stålindustrin på sex olika språk.
Läs mer...
Läs mer om Metalliska material