Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Stena fortsätter skicka skrot på järnväg

Recyclingnet, 2014-04-16
Stena Recycling och Green Cargo har enats om ett nytt transportavtal som omfattar järnvägstransporter av ca 400.000 ton metallskrot om året till stålverk runtom i landet. "Med vår produktionslösning får Stena Recycling kvalitativa och flexibla transporter med låg miljöpåverkan. Stena Recycling ligger verkligen i framkant i sitt hållbarhetsarbete, i såväl sin affärsidé som i sitt transportupplägg. Vi ser med glädje fram emot att tillsammans med Stena Recycling säkerställa att deras gods fortsättningsvis transporteras på ett klimatanpassat sätt", säger Richard Kirchner, försäljningsdirektör Green Cargo.

Läs mer
Recyclingnet, 2014-04-16
Stena fortsätter skicka skrot på järnväg

Dagens Arbete, 2014-04-16
"Visa underlaget, Outokumpu"

di.se, 2014-04-15
Stålproduktionen upp i USASvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

SKGS energigrillning

2 april grillade SKGS politiker och direktörer om framtidens energi. Seminariet filmades av SVT Forum och finns nu att se på webben.
Läs mer...

Metalliska material

I dokumentet "Nationell samling kring metalliska material" har svensk metallindustri samlas bakom en gemensam satsning för framtiden.
Läs mer...
Hej industrin!