Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Pilotanläggning för omvandling av CO2 och stålslagg öppnad

Recyclingnet, 2014-09-18
Finska Aalto-universitetet har som första institution i världen startat en pilotanläggning som omvandlar koldioxid och slagg från ståltillverkning till utfälld kalciumkarbonat, så kallad PCC. PCC är en värdefull mineralprodukt som bland annat används i plaster, papper, gummiprodukter och färger. "Vad vi har visat är att vi kan utnyttja den industriella fasta biprodukten från ståltillverkningen och omvandla den till en produkt som är 50 gånger mer värdefull", säger Arshe Said, doktorand vid Aalto-universitetet. Metoden som används vid anläggningen är baserad på ett patent som ägs av stiftelsen för Aalto-högskolan tillsammans m...

Läs mer
Recyclingnet, 2014-09-18
Pilotanläggning för omvandling av CO2 och stålslagg öppnad

Arbetarbladet, 2014-09-17
Bilar med vätgas rullar i Sandviken

Sveriges Radio, 2014-09-16
Basindustrin räds MiljöpartietSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Svar önskas!

Hur vill ni säkra en rationell klimatpolitik och värna svenska jobb vid EU:s toppmöte i oktober? Det frågar svensk basindustri de båda statsminister- kandidaterna.
Läs mer...

industripolitiken.se

Om vi ska klara välfärden och jobben är det avgörande att industrin kan bidra. Därför borde villkoren för energi och tillverkning diskuteras inför valet.
Läs mer...
Strategiskt innovationsprogram för metalliska material