Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

"Visa underlaget, Outokumpu"

Dagens Arbete, 2014-04-16
Järnbruksklubben vid Outokumpu i Långshyttan ger inte upp striden, och kräver nu att Outokumpus styrelse visar underlaget för den planerade nedläggningen. "Vi har hela tiden fått höra att vi måste bidra till resten av koncernen. Men när löntagarkonsulten visar att vi faktiskt bidrar med 40 miljoner i vinst till Outokumpu är plötsligt vårt bidrag ointressant. Varför?", säger Nermin Basic, järnbruksklubbens ordförande, till DA.

Läs mer
Dagens Arbete, 2014-04-16
"Visa underlaget, Outokumpu"

di.se, 2014-04-15
Stålproduktionen upp i USA

di.se, 2014-04-14
Outokumpu: Vd upprepade tidigare resultatprognos för 1 kv vid stämmanSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2011 2012 2013
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Utlysning, JoSEn

Utlysning i forskningsprogrammet Järn- och stålindustrins energianvändning (JoSEn) pågår t.o.m. 16 april.
Läs mer...

Metalliska material

I dokumentet "Nationell samling kring metalliska material" har svensk metallindustri samlas bakom en gemensam satsning för framtiden.
Läs mer...
Hej industrin!