Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Bilar med vätgas rullar i Sandviken

Arbetarbladet, 2014-09-17
Under hösten ska Sandvik Materials Technology och Sandvikens kommun testa bilar som drivs med bränsleceller. Sedan en tid tillbaka har SMT en färdig fabrik för beläggning av metallplattor som används i bränslecellerna. "Det är i dag den enda fullskaliga anläggningen i sitt slag i världen", säger SMT:s chef Petra Einarsson, som även berättar att projektet eventuellt kan leda till en ny permanent tankstation för vätgas i Sandviken.

Läs mer
Arbetarbladet, 2014-09-17
Bilar med vätgas rullar i Sandviken

Sveriges Radio, 2014-09-16
Basindustrin räds Miljöpartiet

di.se, 2014-09-15
Arcelormittal: Säljer andel i Gallatin till NucorSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Svar önskas!

Hur vill ni säkra en rationell klimatpolitik och värna svenska jobb vid EU:s toppmöte i oktober? Det frågar svensk basindustri de båda statsminister- kandidaterna.
Läs mer...

industripolitiken.se

Om vi ska klara välfärden och jobben är det avgörande att industrin kan bidra. Därför borde villkoren för energi och tillverkning diskuteras inför valet.
Läs mer...
Strategiskt innovationsprogram för metalliska material