Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Grönt ljus för SSAB

Norrländska Socialdemokraten, 2014-07-23
I förra veckan godkände EU:s konkurrensmyndighet samgåendet mellan SSAB och finska Rautaruukki och på tisdagskvällen godkände Rautaruukkis aktieägare affären i och med att 95 procent tackade ja till att byta sina aktier i Rautaruukki till SSAB-aktier. - Resultatet är i linje med den återkoppling vi har fått i våra samtal med de finska aktieägarna. Det är skönt att få det bekräftat, säger Andreas Koch, ansvarig för SSAB:s investeringsrelationer.<br>

Läs mer
Norrländska Socialdemokraten, 2014-07-23
Grönt ljus för SSAB

Tidningarnas Telegrambyrå, 2014-07-23
SSAB vände till vinst

Borlänge Tidning, 2014-07-22
500 ståljobb ska bortSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Almedalen

Stålindustrin tog matchen i Almedalen.
Jernkontoret var involverade i flera intressanta seminarier och samtliga finns att se på webben.
Läs mer...

industripolitiken.se

Om vi ska klara välfärden och jobben är det avgörande att industrin kan bidra. Därför borde villkoren för energi och tillverkning diskuteras inför valet.
Läs mer...
Strategiskt innovationsprogram för metalliska material