Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Osäkra utsikter sänker SSAB

Börsveckan, 2015-03-30
SSAB:s besparingsprogram i kombination med den svaga kronan har haft positiva effekter för företaget, som inledde 2015 med ett uppsving på börsen. Men överkapaciteten på världens stålmarknad har lett till hård prispress, och med minskad efterfrågan från Kina ser det ut som att prisbilden kommer att vara fortsatt svag under de kommande åren. Efter att SSAB redovisat oväntat svaga siffror för det fjärde kvartalet handlas aktien nu för omkring 43 kronor och kan därmed vara intressant för riskvilliga köpare, men osäkerheten är fortsatt stor.

Läs mer
Börsveckan, 2015-03-30
Osäkra utsikter sänker SSAB

Norrbottens-Kuriren, 2015-03-30
Åtta miljoner till SSAB-chefen

Finwire, 2015-03-27
Baosteel motsätter sig Fortescues förslag om begränsning av järnmalmsutbudetSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2013 2014 2015
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2013 2014 2015
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2013 2014 2015
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Utlysning

Teknikområde 51, Energi- och ugnsteknik, utlyser ett stipendium som kan sökas av studerande vid en högskola eller universitet i Sverige.
Läs mer...

Stål gör världen bättre

Worldsteel har - med vår animerade film om stål som förebild - låtit göra en global version om nyttan med stål och stålindustrin på sex olika språk.
Läs mer...
Läs mer om Metalliska material