Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

Nytt superbilstål från SSAB

Borlänge Tidning, 2014-10-21
SSAB hoppas att det nya höghållfasta stålet Docol 1700M, som körs i kallvalsverket i Borlänge, ska intressera biltillverkare. Konstruktionsstålet ger säkrare, lättare och bränslesnålare bilar med bättre miljöegenskaper."Ett typiskt användningsområde för Docol 1700M är till stötfångare. Det blir nu möjligt att ta fram tunna, lätta stötfångare i stål som har hög energiupptagningsförmåga och egenskaper som blir svårt att uppnå med andra material", säger Olof Carré, global produktchef automotive inom SSAB.

Läs mer
Borlänge Tidning, 2014-10-21
Nytt superbilstål från SSAB

Norrländska Socialdemokraten, 2014-10-21
Expertens dystra prognos

Affärsvärlden.se, 2014-10-20
Stål: Svensk råstålsproduktion steg 6,7 % på årsbasis i septemberSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Jobb och klimat i fara

Svenska regeringen föreslår att EU vid toppmötet fattar beslut om skärpta mål för utsläppsminskningar. Det äventyrar både jobben och klimatet.
Läs mer...

Ny skatt slår hårt

Avståndsbaserad vägslitageskatt kommer ytterligare att förstärka en av svensk industris största konkurrens-nackdelar: avståndet till marknaden.
Läs mer...
Strategiskt innovationsprogram för metalliska material