Jernkontoret är den svenska
stålindustrins branschorganisation

KTH och Dalarna i unikt samarbete

Dala-Demokraten, 2014-11-21
KTH har inlett ett unikt samarbete med Dalarna, inklusive bland annat Stora Enso, SSAB, Outomkumpu, Avesta och Borlänge kommuner och Region Dalarna. Nu planeras bland för annat en sommarskola i forskning inom stål och trä för doktorander, och hur Triple Steelix ska kunna utvecklas. "Det här är ett helt nytt tänkande, som innefattar både det offentliga och företag. Industrierna har en hel del projekt som vi kan vara med och fördjupa. Detta har väckt stor entusiasm och engagemang hos oss", säger Ulf Karlsson, professor i materialfysik och koordinator för KTH:s strategiska forskningsplattform för materialutveckling.

Läs mer
Dala-Demokraten, 2014-11-21
KTH och Dalarna i unikt samarbete

Affärsvärlden.se, 2014-11-20
ThyssenKrupp: Gör framsteg i omvandling, lämnar utdelning

Södermanlands Nyheter, 2014-11-20
Utländska kunder spanar in SSAB i OxelösundSvensk råstålsproduktion
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk råstålsproduktion (godkända göt och gjutna ämnen samt stål för gjutgods)
Svensk stålexport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk export av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Svensk stålimport
tusen ton/månad
2012 2013 2014
Svensk import av handelsfärdigt stål (inkl göt och ämnen)
Stålverkens leveranser av handelsfärdig stål
tusen ton/kvartal
2012 2013 2014
De svenska stålverkens leveranser av handelsfärdigt stål (exkl göt och ämnen)
Stålindustrins vision 2050

Våra nätverk


i PIAplus
Logga in

Osäkerhet hämmar

SKGS befarar att förslag i budgetpropositionen kommer att hämma basindustrins investeringar och tillkomsten av nya jobb.
Läs mer...

Ny skatt slår hårt

Avståndsbaserad vägslitageskatt kommer ytterligare att förstärka en av svensk industris största konkurrens-nackdelar: avståndet till marknaden.
Läs mer...
Strategiskt innovationsprogram för metalliska material