Leftmenu Border Top

Industriell miljö- & processteknik

Luleå tekniska universitet, 300 hp

   

En ny civilingenjörsutbildning som ges i samarbete med svensk processindustri (SSAB, LKAB, Boliden, Smurfit Kappa, SCA och Billerud), men även med andra företag i Sverige och utomlands.

 

Fokus i utbildningen är att använda och utveckla de processer som krävs för hållbar råvaruförsörjning och resursutnyttjande.

 

Företagen är faddrar för utbildningen, vilket innebär stöd i form av studieresor, företagskontakter, gästföreläsare, sommarjobb, industripraktik samt examensarbete.

 

En Phoesare vid LTU. Foto: Leif NybergUtbildningen finns endast vid Luleå tekniska universitet. Efter tre års studier väljer du mellan inriktningarna 

 

Förnyelsebara produkter och bränslen

eller

Hållbar mineral- och metallutvinning

 

I årskrus fyra ingår ett halvårs industripraktik.Under utbildningen, i kontakten med fadderföretagen och under praktiktiden skapas ett brett kontaktnät som senare i arbetslivet kan vara till både stor nytta och glädje.

 

Goda stipendiemöjligheter!

 


Kontaktperson

 

Peter Salomon

tel 08 679 17 60

mobil 070 824 01 46

peter.salomon@jernkontoret.se

 

 

Karta över materialtekniska högskoleprogram i Sverige:
Google Maps

 

Karta över materialtekniska högskoleprogram