Handelspolitik

Det är av stor betydelse för de svenska stålföretagen att handeln är fri och rättvis så att det svenska stålet kan säljas i hela världen utan att mötas av olika former av handelshinder.

Sverige är ett land som är utomordentligt beroende av sin export och stålet tillhör de viktigaste exportvarorna. Det stål som produceras i Sverige exporteras över hela världen. Genom att fokusera på specialprodukter inom olika marknadsnischer har den svenska stålindustrin erövrat stora andelar av världsmarknaden inom noggrant utvalda marknadssegment. Det är därför av stor betydelse för de svenska stålföretagen att handeln är fri och rättvis så att det svenska stålet kan säljas i hela världen utan att mötas av olika former av handelshinder. En fri och rättvis handel skapar förutsättningar för ökade intäkter och reducerade kostnader hos den svenska stålindustrin.

Inom det handelspolitiska området verkar Jernkontoret för:

  • en fri och rättvis handel som ger globalt marknadstillträde för stålindustrins produkter.
  • att undanröja handelshinder för stålindustrins produkter och råvaror.
  • att främja konkurrensneutralitet, t.ex. genom att undanröja snedvridande statliga stöd.

Den allmänna ekonomiska utvecklingen är avgörande för hur stålmarknaden kommer att utvecklas och vilka möjligheter som finns för stålföretagen att avsätta sina produkter. Därför bevakas konjunktur och ekonomisk utveckling noga.