Leftmenu Border Top

Stål och stålindustri

 

Stålåret 2014 – en kort översikt

Jernkontorets sammanfattning av året som gått.

Text, 12 sidor (pdf)
Publicerad 2015-01-23, uppskattade data för utrikeshandel och ståltillförsel.


Diagram, 54 sidor (pdf)
Publicerad 2015-01-23, uppskattade data för utrikeshandel och ståltillförsel.

 

Pressmeddelande 2015-01-23: Stålexportens värde ökar till 41 miljarder 2014

 Informationsbroschyr: Stål formar en bättre framtid

Stål formar en bättre framtid

Varje dag bidrar stålindustrin i Sverige med sina produkter till samhällsbyggande över hela världen.

 

Stålindustrin vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. Därför har branschen enats om en vision för 2050. (Juni 2013)

 

 

Broschyr: Stål formar en bättre framtid (pdf, 4 s).
En informationsbroschyr om stålindustrins gemensamma vision för 2050.

Foldern finns även på engelska:
Leaflet: Steel shapes a better future (pdf 4 s)

Rapport: Stål formar en bättre framtid

 

 

Rapport: Stål formar en bättre framtid (pdf, 13 s)

En rapport om stålets roll för en hållbar samhällsutveckling. Rapporten beskriver  stålbranschens utmaningar och möjligheter, och ger exempel på viktiga strategier för att förverkliga visionen.

 

 

 

 

 

 


 

Affisch: Stål - en del av vår vardagStål – en del av vår vardag


För att förklara stålindustrins roll i samhället har Jernkontoret producerat en klassrumsaffisch med tillhörande presentation och utskriftsvänlig folder. Materialet ger även en historisk överblick, förklarar produktionsprosessen samt berättar om hur stålindustrin i Sverige bidrar till att forma en bättre framtid.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet.

 

Klassrumsaffisch, 50x63 cm (pdf, 0,5 Mb, 1 sida)

 

Presentation (pdf, 0,4 Mb, 14 sidor)


Folder (pdf, 0,4 Mb, 6 sidor)

 

Skolor kan kostnadsfritt beställa tryckta exemplar av affischen via www.utbudet.se


 

Metaller - i samhälle och miljöMetaller - i samhälle och miljö

Metaller förekommer i många olika sammanhang! De ingår både i våra kroppar och i en mängd olika produkter och funktioner i samhället. Denna skrift beskriver vad metaller är, varför de är viktiga och vad de används till.

 

Utgiven 2013 av MITF Metal Information, ett samarbete mellan Jernkontoret, Scandinavian Copper Development Association, Nordic Galvanizers, SveMin samt IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige).

 

Skolor kan kostnadsfritt beställa tryckta exemplar av skriften via www.utbudet.se

 

Metaller - i samhälle och miljö (pdf, 5 Mb, 20 sidor)


En äldre version av skriften från 2006 finns även på engelska:
Metals - in Society and in EnvironmentFerrumCity 4,, www.ferrumcity.seFerrumCity 4

 

FerrumCity är en faktasamling om stålproduktion, återvinning och användning, marknad, utbildning, stålets egenskaper, historia, mm.

 

Tidigare versioner av FerrumCity har givts ut på dvd-skiva, men fr.o.m. version 4 (2014) har faktasamlingen en egen webbplats.

 

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet (introduktion/fördjupning).

 

www.ferrumcity.se

 


 

 

Stålindustrin gör mer än stål - Handbok för restprodukterStålindustrin gör mer än stål
Handbok för restprodukter 2012

 

En handbok om de material som, förutom stål, produceras i samband med ståltillverkningen.
 
Syftet med handboken är tydliggöra den potential som finns i järn- och stålindustrins
restprodukter, deras unika egenskaper och användningsområden. Statistiska uppgifter i boken är baserade på av Jernkontoret insamlad statistik från järn- och stålverken för 2010.
 
Handboken är framtagen av Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter.
Mars  2012. 48 s  (ISBN: 978-91-977783-2-9)

Stålindustrin gör mer än stål. Handbok för restprodukter (pdf 1 Mb)

Ett exemplar är kostnadsfritt


 

Företag och produktionsanläggningar samt kontaktuppgifter
Förteckning över Jernkontorets delägare och intressentföretag. Kortfattad information om företagen angående ägarstruktur, antal anställda, metallurgisk utrustning, huvudsakliga produkter samt kontaktuppgifter.

Företag och produktionsanläggningar (pdf, 2 sidor)
Companies and plants (pdf, 2 pages)

 


  
Jernkontorets utbildningspaketUtbildningspaketet i tolv delar gavs ut under 1990-talet och författades av experter inom nordisk stålindustri. Varje del omfattade från början en pärm med ett fyrtiotal så kallade overhead-bilder samt ett textkompendium.

I samband med digitalisering av utbildningspaketet omarbetades under åren 2000-2001 text och illustrationer i textkompendierna 1-5. Kompendium 10 reviderades 2007.


Textkompendier med illustrationer:
Del 1    Historia, grundläggande metallurgi (pdf, 741 kb)   
Del 2    Malmbaserad processmetallurgi (pdf, 587 kb)
Del 3    Skrotbaserad processmetallurgi (pdf, 976 kb)
Del 4    Skänkmetallurgi och gjutning (pdf, 1 Mb)
Del 5    Underhåll och driftsekonomi (pdf, 563 kb)
Del 6    Analytisk kemi (pdf, 2.1 Mb)
Del 7    Energi och ugnsteknik (pdf, 2.2 Mb)
Del 8    Bearbetning av långa produkter (pdf, 3.2 Mb)
Del 9    Bearbetning av platta produkter (pdf, 1.8 Mb)
Del 10  Oförstörande provning (pdf, 2.3 Mb)
Del 11  Olegerade och låglegerade stål (pdf, 4.8 Mb)
Del 12  Rostfria stål  -  är under framtagande.  

 

llustrationerna i powerpoint-presentationerna delarna 1-5 nedan är de ursprungliga och saknar direkt kopplig till de omarbetade kompendierna 1-5 ovan.

Presentationerna del 8, 9 och 12 omarbetades och moderniserades 2014.

(Observera att filerna är stora och kan ta lång tid att ladda/spara.)

 

Del 1 (ppt, 21 Mb)     Del 5 (ppt, 22 Mb) Del 9 (pptx, 9 Mb)
Del 2 (ppt, 23 Mb) Del 6 (ppt, 28 Mb)      Del 10 (ppt, 26 Mb)
Del 3 (ppt, 46 Mb)  Del 7 (ppt, 26 Mb) Del 11 (ppt, 33 Mb)
Del 4 (ppt, 50 Mb)  Del 8 (pptx, 10 Mb) Del 12 (pptx, 12 Mb)

 

Fler liknande utbildningskompendier:

  • Restprodukter, se ovan "Stålindustrin gör mer än stål. Handbok för restprodukter"
  • Keramiska material.  Materialet är tillgängligt för medlemsföretag inom Jernkontorets teknikområde 23. Det finns på svenska och finska. 
    Ytterligare information

 

Stålet och miljön Stålet och miljön
Boken behandlar miljöfrågor som kan kopplas till stål och stålindustrin. I text och bild beskrivs bl.a. stålets tillverkningsprocesser, egenskaper, användning och återvinning. Boken har tagits fram i samarbete med gymnasielärare och kan användas både i natur- och samhällsorienterande ämnen. Utgiven 2001 av Jernkontoret.

 

Hela boken, sid 1-73 (pdf 6.1 Mb)
Kap 1: Stålet och miljön, inkl förord, sid 1-13 (pdf 729 kb)
Kap 2: Stål i krestloppet, sid 15-25 (pdf 666 kb)
Kap 3: Ståltillverkningen, sid 27-37 (pdf 748 kb)
Kap 4: Miljöarbetet, sid 39-45 (pdf 632 kb)
Kap 5: Korrosion, sid 47-51 (pdf 291 kb)
Kap 6: Miljöpåverkan, sid 53-69 (pdf 1.3 Mb)
Kap 7: Stålets potential, inkl referenser, sid 71-73 (pdf 40 kb)

 

Beställning av ett exemplar är kostnadsfritt.

För skolor är det även kostnadsfritt att beställa fler exemplar.
Om andra än andra än skolor beställer fler exemplar är priset 30 kr per ex.

 

Kostnadsfritt ex:

30 kr per ex:
 


 

Stålets kretslopp Stålets kretslopp
En kompendium om stålskrot och återvinning.

 

Skriften är en rapport från Jernkontorets forskning
nr D 792 (kommitté nr 23019).
Sven Ekerot. 2003. 53 s.  


Pris (SEK): 300 kr

 
Stålets kretslopp (pdf 4.5 Mb, 53 sidor)        

 


 

Guide för legeringsmetaller
och spårelement i stål Guide för legeringsmetaller och spårelement i stål

Guiden behandlar 31 legerings- och spårämnen. Kortfattat redovisas förekomst, framställning och funktion i stål, samt miljöfakta med avseende på biokemisk funktion, tillgänglighet och påverkan på natur och människa.

 

Skriften är en rapport från Jernkontorets forskning nr D 811, utgiven av Jernkontoret produktekologiråd. Rune Lagneborg, Eva Waltersson. 2004. 113 s. Slutsåld. Endast som pdf.
   
Guide för legeringsmetaller och spårelement i stål
(pdf, 1 Mb, 113 sidor)


 

Stålboken
En rikt illustrerad beskrivning av SSABs ståltillverkning. Dels beskrivs vägen från malmbaserat råjärn och stål, och dels vägen från skrotbaserat stål till färdig produkt.

 

Stålboken kan laddas hem från SSABs webbplats.
Den går även att beställa i tryck exemplar.

 


 

Svensk Stålstatistik - Årshäfte 2002
Tabell- och diagramsamling med statistik över produktion, utrikeshandel, tillförsel, sysselsättning, energianvändning, m.m. Sammanställd av Jernkontoret.
Årshäfte 2002 (pdf, 276 kb, 14 sidor)

 CO2 emissions of the Swedish steel industry

Artikel av Hans Sandberg, Rune Lagneborg, Birgitta Lindblad, Helén Axelsson och Lars Bentell. Scandinavian Journal of Metallurgy 2001; 30: 420-425.
CO2 emissions of the Swedish steel industry (pdf, 143 kb)

 


Dina beställningar

Antal varor: 0
Summa: 0 kr
Visa beställningar

Kontaktperson

 

Anna Thorell

tel 08 679 17 28

anna.thorell@jernkontoret.se