Industrin tar matchen

”Industrin tar matchen” är ett initiativ som handlar om att föra ut berättelser om varför konkurrenskraftiga företag är så viktiga för Sverige. ”Industrin tar matchen” förklarar hur industriföretagens framgångar bidrar till den svenska välfärden.

Med ”Industrin tar matchen” som plattform arbetar 15 industriorganisationer tillsammans för att tydliggöra industrins betydelse för Sveriges ekonomi, jobben och välfärden. Det är viktigt med bra förutsättningar för att kunna driva och utveckla konkurrenskraftiga industriföretag.

Målgrupperna för Industrin tar matchen är främst unga urbana personer med eller utan familj i någon av Sveriges större städer, opinionsbildare, politiker och övriga beslutsfattare. 

Huvudaktiviteter inom Industrin tar matchen är bl.a. Hej industrin! och Industriområdet i Almedalen.

Hej industrin!

“Hej industrin!” är en aktivitet där barnfamiljer från Stockholm ges möjlighet att göra industribesök. Ett tiotal industriföretag öppnar sina portar varje år för att visa upp sig och berätta om verksamheten och dess betydelse för välfärden. Ett av företagen som tog emot besökare 2014 var Uddeholms AB (se filmen nedan). 

Läs mer om Industrin tar matchen (industrintarmatchen.se)

Industriområdet i Almedalen

I industriförbundens eget industriområde mitt i Visby i S:t Pers ruin samlas företrädare för industrin, forskare, politiker och samhällsdebattörer. Under hela Almedalsveckan diskuteras vad industrin betyder för välfärden, hållbar utveckling och andra viktiga samhällsfrågor.

Läs mer Jernkontorets och stålindustrins aktiviteter under politikerveckan i Almedalen. 

Industriorganisationer som tar matchen

Genom "Industin tar matchen" samverkar följande industriförbund och -organisationer:

Byggnadsämnesförbundet (BÄF)
EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA)
Grafiska Företagens Förbund (GFF)
Industriarbetsgivarna (IA)
IKEM – Innovations- och kemiindustrierna
Jernkontoret
Livsmedelsföretagen
Svemin
Skogsindustrierna
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA)
SVEMEK
Sveriges Textil & Modeföretag (TEKO)
Teknikföretagen
Trä och möbelföretagen (TMF)