Utbildning och kompetensförsörjning

Lägg till ett industriperspektiv i ditt seminarium och bjud in företrädare från svensk basindustri. Välkommen att boka oss till ditt evenemang! 

Vi pratar gärna om den svenska stålindustrins internationella verklighet, det systematiska arbete som pågår för att uppnå jämlikhet, behovet av kompetenta medarbetare med skiftande bakgrund och hur denna mångfald bidrar till framgång.


Maria LångbergMaria Långberg

HR- och kommunikationsdirektör, SSAB

Maria har jobbat på SSAB sedan 2013 och har en bred erfarenhet av ledarskap, personal och kommunikationsfrågor. Maria är ekonom från Uppsala universitet och har en MBA från Stockholms universitet. Dessutom har Maria varit hållbarhetsdirektör på SSAB och har en stor passion för stålindustrins möjligheter att bidra till en bättre värld, både genom sina produkter men också som en aktiv samhällsaktör. 
Kontakt:
e-post: maria.langberg@ssab.com
telefon: 

Monika GuténMonika Gutén

Vd, Tibnor Sverige och Danmark

Monika är civilekonom med lång erfarenhet inom stålindustrin, från Sandvik och SSAB, framförallt med affärsutvecklingsfrågor. Monika sitter också i styrelsen för Industriarbetsgivarna och pratar gärna om vikten av svensk konkurrenskraft och hållbar utveckling. Mångfald, arbetsmiljö och säkerhet är också frågor som Monika brinner för.
Kontakt:
e-post: monika.guten@tibnor.com
telefon: 010 484 00 00

Ellen Myrén ScottEllen Myrén Scott

HR-chef, Uddeholms AB

Ellen är ekonom och personalvetare och började på Uddeholm med att göra sitt examensarbete. Hon är alltså själv exempel på det hon gärna berättar om: vikten av att skapa relationer med barn och ungdomar för att trygga kompetensförsörjningen. Uddeholm ordnar bland annat LAN-partyn och bjuder in till visningar och praktik, de driver aspirantutbildning och de samverkar med Teknikcollege och högskolor och universitet på olika sätt.
Kontakt:
e-post: ellen.scott@uddeholm.com
telefon: 0563 174 77

Johnny SjöströmJohnny Sjöström

Vice vd och chef för Special Steels, SSAB

Johnny Sjöström var tidigare vd för Uddeholms AB och talar gärna om vikten av att ha unika stål. Utöver det så är han väl insatt i 3D-printing och digitalisering och dess inverkan på stålindustrin. Johnny har också bott och arbetat i Kina och är väl insatt i stålindustrins globala handelsvillkor.
Kontakt:
e-post: johnny.sjostrom@uddeholm.com
telefon: 0563 171 30

Bo-Erik PersBo-Erik Pers

Vd, Jernkontoret

Har mångårig erfarenhet från stålindustrin bland annat som marknadschef på SSAB. Passion för konkurrenskraft och svenska förutsättningar att konkurrera globalt. Deltar i regeringens industrisamtal och sitter i styrelsen för industrins forskningsinstitut Swerea samt är ordförande i SIS styrelse (Swedish Standards Institute). 
Kontakt:
e-post: bo-erik.pers@jernkontoret.se
telefon: 070 638 20 22