Mina beställningar

Varukorgen är tom

Summa:

SEK

Råd och utskott

Presentation av Jernkontorets råd, utskott och kommunikationsgrupp.

November 2014. 4 s. 

Inom Jernkontoret finns sju råd eller utskott som har till uppgift att vägleda Jernkontorets fullmäktige och ledning i olika frågor.

Råden har en bred representation från stålföretagen och förstärks med Jernkontorets specialister. Medarbetare inom Jernkontoret ansvarar för respektive råd.

Förutom råden finns en kommunikationsgrupp för samarbeten i kommunikationsfrågor.