Vi söker energi- och klimatspecialist

Jernkontoret söker energi- och klimatspecialist, en person med ett brinnande intresse för miljö- och klimatfrågor samt industrins villkor att verka i Sverige. 

Värmningsugn för göt. Foto: Pia Nordlander, Bildn. Jernkontorets bildbank.

Arbetet som energi- och klimatspecialist på Jernkontoret innebär att upprätta och bibehålla kontakter med bland annat myndigheter, politiker, medlemsföretag, nationella industriorganisationer, högskolor, forskningsinstitut samt internationella intresseorganisationer inom stålindustrin.

Är du den vi söker?

I rollen kommer ditt fokus i första hand att handla om energi- och klimatfrågor och du kommer ha ett stort inflytande på dina arbetsuppgifter. Du kommer att verka i sammanhang där branschens frågor är aktuella och du kommer att verka för att Jernkontorets övergripande mål nås.

Du kommer att ingå i avdelningen Energi, miljö och hållbarhet som i dagsläget har fem medarbetare. Du kommer rapportera till avdelningschef energi och miljö.

Ansvarsområden/arbetsuppgifter

 • Att hålla sig uppdaterad på utvecklingen inom sina specialistområden
 • Tillsammans med företagen analysera ny lagstiftning, regelverk eller andra initiativ och bedöma hur påverkansarbetet ska bedrivas
 • Agera expert inom sitt specialistområde gentemot myndigheter och andra intressenter
 • Agera rådgivare gentemot Jernkontorets medlemsföretag avseende rådande lagstiftning
 • Inhämta, bearbeta, analysera och förmedla information till viktiga kontaktytor
 • Anordna seminarier, hålla föredrag, besvara remisser och publicera rapporter som berör industrin
 • Driva Jernkontorets frågor internationellt, främst i EU

Erfarenheter och kompetenser

 • Mångårig arbetslivserfarenhet där erfarenhet ifrån inom industri och specifikt inom stålindustrin är särskilt meriterande
 • Kompetens inom energiområdet
 • Vana vid arbete som kräver omfattande kontaktytor med många olika intressenter
 • Förståelse för den lagstiftande beslutsprocessen, både på nationell- och EU-nivå
 • Akademisk examen på högskolenivå med inriktning mot t ex energi, naturvetenskap eller teknik

Vi söker dig som är prestigelös, nyfiken, stabil och analytisk med ett stort eget driv. Du har förmåga att förenkla och dra slutsatser ur stora mängder data/information. Du har förmåga att uttrycka dig tydligt även i skrift. Vidare har du ett intresse för att bygga nätverk nationellt och internationellt, samt en förmåga att skapa förtroende.

Låter det intressant? Välkommen med din ansökan snarast!

Ansök via novarepropell.se