Transporter och infrastruktur

Stålindustrin hanterar mycket stora volymer av råvaror och produkter. Det gör stålindustrin till en av Sveriges största inköpare av transporttjänster.

Stålföretagen exporterar största delen av de produkter som tillverkas - såsom plåt, band, tråd, stång, profiler och rör. Samtidigt importeras det mesta av allt stål som används i Sverige. Därtill kommer importen av stålindustrins insatsvaror – såsom skrot, kol och kalk.

Den omfattande utrikeshandeln med över 140 länder världen över gör stålindustrin till en av Sveriges största transportörer genom köp av transporttjänster på lastbil, järnväg och fartyg. En stor del av såväl stålexporten som stålimporten går med järnväg eller fartyg, medan resten transporteras med lastbil. Transporterna mellan olika produktionsanläggningar inom landet sker till större del med lastbil och järnväg.

Inom transportområdet verkar Jernkontoret för:

  • effektiva och konkurrenskraftiga transporter.
  • en infrastruktur och ett transportsystem med ändamålsenliga villkor som främjar effektiva godsflöden såväl inom som utanför Sverige.