Stefan Högfelt

Administrativ direktör

Arbetsområden

  • Chef för Avdelning ekonomi och administration
  • Finansförvaltning
  • Ekonomisk redovisning

Kontakt