Anna Ponzio

Forsknings- och innovationskoordinator

Arbetsområden

  • Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
  • Forskningsprogrammet Järn- och stålindustrins energianvändning – forskning och utveckling (JoSEn)

Kontakt