Teknikområde 43, styrelsemöte

Teknikområde 43 - Rostfria stål

Tid

Den 28 oktober 2019 kl. 14.00-15.00

Plats

  • Skype

Kontaktperson