Teknikområde 41, styrelsemöte

Teknikområde 41 - Stålutveckling och applikationer

Tid

Den 26 augusti 2019 kl. 13.00-14.00

Plats

  • Skypemöte

Kontaktperson