Teknikområde 45, styrelsemöte

Teknikområde 45  Analytisk kemi

Tid

Den 21 oktober 2019 kl. 09.00-11.00

Plats

  • Skype

Kontaktperson