Hindersmässan

Tid

25–26 januari 2019

Plats

  • Örebro


Hindersmässan hölls för första gången på 1300-talet som en marknad där bergsmännen från Bergslagen sålde sitt järn vidare.

Traditionen med Hindersmässan lever kvar, men nu för tiden samlas gruv- och stålindustrin i Örebro den sista helgen i januari varje år, när Järnverksföreningen och Bergshandteringens vänner har sina respektive årsmöten.