Cirkulär ekonomi & industri

Handboken Stålindustrin gör mer än stål lyfter material som produceras parallellt med stål. Välkommen på seminarium den 25 oktober! 

Tid

Torsdagen den 25 oktober

Plats

  • Jernkontoret

Kontaktperson

Handboken Stålindustrin gör mer än stål lyfter material som produceras parallellt med stål. Stålindustrin är en viktig del av den cirkulära ekonomin genom stålkretsloppet och genom att restprodukterna kommer till nytta i många andra industrier/sektorer. Under eftermiddagen diskuteras vad som behövs för att basindustrins restprodukter i ökad utsträckning ska nyttiggöras och ersätta jungfruligt material. För att nå en cirkulär ekonomi krävs ett brett angreppssätt hos användare, myndigheter, lagstiftare och policyutveckling där många mål och aspekter bör ingå.

När: Torsdagen den 25 oktober 2018, kl. 15.00–17.00, med möjlighet till mingel efteråt.
Var: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.
Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men kräver anmälan senast 19 oktober

Program

14.30–15.00 Registrering med kaffe mm

15.00–15.05 Välkommen till Jernkontoret
Bo-Erik Pers, vd, Jernkontoret och moderator Eva Blixt, Jernkontoret

15.05–15.25 Handbok för restprodukter och exempel från företagen
Kjell Pålsson, Ovako, Gunnar Ruist, Outokumpu och Jeanette Stemne, Merox SSAB

15.25-15.55 Revidering av NV handbok för anläggningsändamål
Roger K. Larsson, Naturvårdsverket 

Avfallslagstiftningen och dess tillämpning
Mikael Hägglöf, Fröberg och Lundholm Advokatbyrå

15.55–16.15 Användningsområden – som vattenrening och ballastmaterial
Gunno Renman, KTH och Jessica Stjernholm, Swerock AB

16.15-17.00 Panelsamtal – Strategival och åtgärder för en cirkulär ekonomi med:

Björn Haase, Höganäs, Åsa Domeij, Axfood, Erika Nygren, Naturvårdsverket, Åsa Westlund (S), Sveriges riksdag och Jessica Stjernholm, Swerock AB