Basindustrins dag: Fokus kompetensförsörjning

För sjätte året i rad arrangerar Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, Svemin och Skogsindustrierna "Basindustrins dag - Fokus kompetensförsörjning". 

Tid

Torsdagen den 11 oktober

Plats

  • Jernkontoret
  • Kungsträdgårdsgatan 10
  • Stockholm

Kontaktperson

Program

09.00 Samling, kaffe och smörgås

09.30 Inledning med presentation

09.45 Block 1: Företagens attraktionskraft 
Presentation av hur några av medlemsföretagen arbetar med attraktionskraft och kompetensförsörjning med koppling till jämställdhet.

Medverkande:

Johan Kerstell, HR-direktör, Sandvik.
Lotta Wikström, HR-chef för affärsområde Trä, SCA.
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso.

Studenter från KTH reflekterar och kommenterar presentationerna.
IVAs projekt VERA presenteras, fler kvinnor till basindustrin. Projektet genomförs 2019. Katarina Mellström, IVA medverkar.

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv. Reflektioner på valutgången och framtida fokusområden inom kompetensförsörjning.

Kaffepaus vid lämpligt tillfälle

12.00 Lunch

13.00 Block 2: Lärlingsutbildning

Medverkande:

Skolverkets Generaldirektör Peter Fredriksson. Informerar om Skolverkets framtida uppdrag bland annat vad gäller yrkesutbildning och insatser inom lärlingsutbildning.

Erfarenheter från gymnasial lärlingsanställning. Medverkande från företaget OSTP i Örnsköldsvik. Även skolledare och lärare från gymnasieutbildningen medverkar.

14.45 Kaffepaus

15.00 Föreläsning Tomas Fürth, Kairos Future (Ungdomarnas drömvärld)

16.00 Avslutningsmingel med utvärdering

Anmälan

Dagen är till för personer som arbetar med HR- eller kompetensförsörjningsfrågor på våra medlems-, delägar- och intressentföretag. Anmäl dig här