Almedalsveckan

Jernkontoret brukar representera stålindustrin på plats under politikerveckan i Almedalen. Tillsammans med industiförbunden inom Svenskt Näringsliv skapar vi ett ”industriområde” mitt i Visby, där vi bjuder in till seminarier och debatter.  

Almedalsveckan 2017

Jernkontoret är med och arrangerar ett antal aktiviteter i Industriområdet under Almedalsveckan 2017. 

Är vägslitageskatten en bra åtgärd på väg mot hållbara transporter?

Måndag 3 juli kl. 12.00-13.30
Kilometerskatten har varit på tapeten i snart 15 år och har återuppstått under många olika namn som lastbilsskatt, vägslitageskatt, vägslitageavgift och nu senast vägskatt. Politiker för och emot debatterar kring om kilometerskatten är ett bra styrmedel för att nå hållbar vägtrafik.

Elektrifierad industri – bra för klimatet

Onsdag 5 juli kl. 08.00-09.15
Svensk el har ett mycket lågt klimatavtryck. Att använda mer el istället för fossila bränslen skapar därför direkt klimatnytta. Elektrifieringen av transportsektorn har börjat ta fart, men hur står det till i industrin? Vad görs redan? Vilka möjligheter finns och vilka hinder behöver övervinnas?

Tar varuägare ansvar som beställare – Ställ en transportköpare mot väggen

Onsdag 5 juli kl. 09.30-10.30
Hur kan vi gemensamt nå framtida mål om en konkurrenskraftig och hållbar industri genom flera morötter än piskor? Det här är seminariet där politiken ställer frågorna och industrin ger svaren. Infrastrukturministern frågar ut varuägare om hållbara transporter.

Industrins innovationer för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030

Onsdag 5 juli kl. 10.30-14.45
Hur arbetar industrin med FNs hållbarhetsmål? Vad utvecklar industrin för framtiden? Arbetet med att nå FNs hållbarhetsmål engagerar många delar av samhället. Engagemang och dialog är viktigt, men för att komma framåt krävs även utveckling av nya produkter och arbetssätt.

Industrins hållbarhetsoffert – så möter vi FN:s globala mål

Onsdag 5 juli kl. 12.00-13.30
FN:s globala mål 2030 kan ses som världens största hållbarhetsbeställning. Näringslivet kan och vill leverera mot målen. Samtidigt behövs en sammanhållen politik som är långsiktig och konkurrensneutral. Politiker, akademi och näringsliv samtalar om hur vi gemensamt når fram.

Elefanter i klimatpolitiken – klimatfrågorna vi inte pratar om – varför?

Onsdag 5 juli kl. 15.00-16.00
Hur ska biomassan räcka till för att Sverige ska kunna ersätta fossila bränslen och hur drabbar det oss om andra länder inte tar sitt ansvar i klimatutvecklingen? Industrin har en viktig roll om Sverige ska nå det ambitiösa målet om klimatneutralitet 2045.

Almedalens hårdaste mingel

Onsdag 5 juli kl. 17.00-19.00 i Svenskt Näringslivs trädgård. Anmälan krävs!

Varning för urspårning! Kan investeringar i infrastruktur bygga en hållbar framtida industri?

Torsdag 6 juli kl. 13.45-14.45
En effektiv och väl fungerade infrastruktur är till nytta för många och avgörande för ett konkurrenskraftigt Sverige. Industrins parter har utvecklat ett gemensamt dokument om vad de önskar från politiken inom infrastruktur, logistik och transporter. Kommer industrins önskemål att hörsammas?

Almedalsveckan 2016

Under årets Almedalsvecka diskuterade vi bland annat el- och energipolitik, industrins kompetensförsörjning, klimat, cirkulär ekonomi och materialrevolutionens betydelse för jobb och tillväxt. Här kan du se inslag och hela filmer från några av våra events.

Materialrevolutionens betydelse för jobb och tillväxt

Vilken roll spelar den traditionella industrin för framtidens jobb och tillväxt? Här redovisas en helt ny och unik kartläggning över bakomliggande faktorer för de medelstora snabbväxarna i Europa. Materialutvecklare som stål-, skogs- och plastindustrin visar sig vara de som är motorn för tillväxten, inte bara sin egen, utan även andras. 

Läs även:
Stålföretagen skapar 64 000 jobb i Sverige
Debatt: Nya material skapar tillväxt

Utställning på temat cirkulär ekonomi i Industriområdet

Under onsdagen var temat i Industriområdet cirkulär ekonomi. Här kan du se en reportagefilm från när miljöminister Karolina Skog invigde en utställning som visade många spännande exempel från flera industriföretag. Från stålindustrin fanns Ovako, Sandvik Materials Technology och Stålbyggnadsinstitutet representerade.

Cirkulär industri

Genom en högre nivå på samarbetet, industriell symbios, kan effektiviteten förbättras när en industri gör värdefulla produkter av en annan industris biprodukter. Vi ger fem korta exempel på nuvarande och möjliga framtida värdekedjor. Vad finns det för möjligheter och hinder för mer cirkuläritet? 

Klimatbattle
Stark industri och ambitiös klimatpolitik - hur går det ihop?

Industrin har en viktig roll om Sverige ska nå det ambitiösa målet om klimatneutralitet år 2045. Industrin har utsläpp men bidrar även med klimatnytta nationellt samt i andra länder. Kan vi både utveckla effektiv industri och samtidigt klara nationella mål? 

Almedalens hårdaste mingel!

Över 250 personer besökte under onsdagskvällen Almedalens hårdaste mingel i Svenskt Näringslivs trädgård som Jernkontoret, SveMin och Riksdagens gruv- och stålnätverk anordnade. Stort tack till alla er som kom. Hoppas vi ses nästa år igen!

Riksdagens gruv- och stålnätverk

Under minglet hade vi även en utfrågning av några ur Riksdagens gruv- och stålnätverk. Från vänster Lars Hjälmered (m), AnnaCaren Sätherberg (s), Birger Lahti (v), Helena Lindahl (c), Anna-Karin Nyman, Jernkontoret och Emma Härdmark, SveMin. 

Tidigare år 

Via vår YouTube-kanal kan du ta del av filmer och inslag från tidigare år i Industriområdet:

Almedalsveckan 2015 (youtube.com)

Almedalsveckan 2014 (youtube.com)

Almedalsveckan 2013 (youtube.com)