Stålproduktionen ökade under 2017

Den svenska råstålsproduktionen landade på sammanlagt 4 713 tusen ton under år 2017. Det är en ökning med två procent jämfört med 2016, visar statistik från Jernkontoret.

Under december 2017 producerades 397 tusen ton råstål i Sverige, vilket innebär oförändrad produktion jämfört med samma månad 2016.

– Det är en positiv uppgång för svensk stålproduktion 2017, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Diagram stålproduktion

Diagram över stålproduktionen. Grön = 2015, mörkblå = 2016, ljusblå = 2017.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 10 ståltillverkare i Sverige.

Kontaktperson:

Jenni Ranhagen, rådgivare i transportfrågor och statistik
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08 679 17 52