Jernbloggen

En historisk blogg om kultur och teknik kring järn och andra metaller. 

Här hittar du bloggen: jernbloggen.se

En blogg om bergshanteringens historia utifrån alla möjliga aspekter: kulturhistoria, teknikhistoria, personhistoria osv. Det kan handla om bokanmälningar, arkivfynd, bildfrågor, med mera samt allmänna betraktelser om gruvornas, hyttornas och smedjornas historia.

Vi som bloggar:

Yngve Axelsson är sedan åtskilliga år bibliotekarie på Jernkontoret. Han bloggar om sina bokfynd, arkivfynd och annat smått och gott rörande bruks- och gruvhistoria i medier och andra nätverk.

Elisabeth Källgren assisterar Jernkontorets Bergshistoriska utskott som en del av sin tjänst på Jernkontoret. Hon bloggar visserligen inte men tipsar gärna bloggen om konferenser, möten och andra evenemang.