Framtidsstipendiet

Du som är kreativ - vi söker framtida användningsområden för stål. Det finns 400 000 kronor i potten.

Jernkontoret utlyser ett nytt stipendium. Den som presenterar den mest innovativa idén om framtida användning av stål tilldelas ett stipendium om 400 000 kronor. Ansökan öppnar den 21 december 2015 och stänger 9 maj.

Anmälan är stängd

Stipendiet finansieras av Sancte Örjens Gille och är det första i en serie om fem. Temat kommer dock att variera under åren.

Syftet med 2016 års stipendium är att främja nya idéer och innovationer med stål som material, samt öka kunskapen om stål som framtidsmaterial.Lady Gagas skor i 3D-printat återvunnet stål producerade av Sandvik och designade av Naim Josefi. Konceptutvecklare: Annika Shelly/Wicked Communications.

Ansökningsförfarande

Idén ska beskriva ett nytt användningsområde för stål. Beskrivningen ska vara på svenska och omfatta 15 000–30 000 tecken inklusive blanksteg och ha maximalt tre författare, som alla måste uppfylla kriterierna nedan. För inspiration, se rapporten Stål formar en bättre framtid.

Förslaget får men behöver inte innehålla detaljer om stålkvalitéer, tillverkningsmetoder och liknande. Däremot är det viktigt att beskriva användningen lite närmare: Vilket behov uppfylls genom att använda stål på det sätt som föreslås? Vilka är användarna? Vilka alternativ finns alternativt skulle vara tänkbara? Vad är det som gör att stål vore en bra idé i den föreslagna användningen? 

Den eller de vars förslag bäst kombinerar originalitet och innovationshöjd med genomförbarhet tilldelas ett stipendium om 400 000 kronor. Juryn kan välja att dela stipendiesumman mellan två ansökningar.

Idén ska också presenteras digitalt, i form av antingen en max tre minuter lång Youtube-film, en digital prototyp eller bilder i annan valfri social mediekanal. Använd hashtag #stålvision.

Jernkontoret förbehåller sig rätten att använda och publicera bidragen i andra sammanhang. Den sökande måste därför säkerställa att Jernkontoret kan använda allt inlämnat material utan att inkräkta på annans rättigheter.


Stickad stålklänning designad av Emelie Ahlnér.

Utnämning och jury

Den bästa idén utses av en jury där Claudia Olsson, med bakgrund från Singularity University, Förenta Nationerna och Utrikesdepartementet, vd och grundare av Exponential Holding AB, är ordförande. Utöver stipendiet kan priser komma att delas ut, till exempel till mest originella presentation.

Ansökningskriterier

Den sökande ska vara svensk medborgare och inskriven som studerande vid högskola eller motsvarande på ett minst treårigt utbildningsprogram, eller ha en examen från sådan utbildning som får vara avlagd tidigast 2011.

Doktorandutbildning räknas som ny utbildning och personer med en doktorsexamen som är avlagd tidigast 2011 får söka stipendiet.

Oaktat ovanstående kriterier får personer som är yrkesverksamma vid Jernkontorets delägar- och intressentföretag söka stipendiet.

Sökande ska själv beskriva att och hur ovanstående kriterier är uppfyllda.
Personer med kopplingar till Jernkontoret, Sancte Örjens Gille eller jurymedlemmar får inte söka.

Anmälan är stängd.